Uus tänav jääb esialgu kahesuunaliseks (11)

Saaremaa valla liikluskomisjon otsustas jätta Kuressaare Uue tänava esialgu kahesuunaliseks ja edaspidiste lahenduste leidmiseks tellitakse audit.

75 kohalikku elanikku esitas vallavalitsusele pöördumise, kus sooviti Uue tänava muutmist ühesuunaliseks, kuna lõik Kaevu tänavast Karja tänavani ei vasta projekteerimis normidele ega kahesuunalise liiklusega tee nõuetele.

Pöördumise teinud inimeste hinnangul on Uue tänava kahesuunaline liiklus ohtlik jalakäijatele, jalgratturitele ja liikumisraskustega inimestele. Samuti puudub puhvertsoon elamute ja sõidutee vahel.

Abivallavanem ja liikluskomisjoni liige Jüri Linde ütles, et praegu jääb Uus tänav siiski kahesuunaliseks ja plaan on tellida sel aastal liiklusaudit, mis vaataks Kuressaare tänavatevõrgu üle juba suuremas mahus.

“Pärast seda arutame teemat edasi,” lausus ta. “Auditi osas on hetkel eriarvamused, kas hakata kohe tegema või siis oodata ära, kui Lossi tänava liikluse avatud saame, ja seepärast kuupäeva täna välja ei ütle.”

Linde sõnul on Uue tänava kõrval Pärna tänav, mis on juba ühesuunaline ja veelgi kitsam ning seal on olnud ka liiklusõnnetusi, seepärast ei oleks seal liikluskoormuse tõstmine ümberkorralduste tõttu just kõige mõistlikum samm. “Kindlasti on vaja kaasata Pärna ja ka teiste naabruses olevate tänavate elanikke, et otsust teha, ja seetõttu oleks audit kõige mõistlikum,” lausus ta.

Ohtu leevendava meetmena on seni Uue tänava teelõigul kiiruspiirang 30 km/h.

Print Friendly, PDF & Email