Jüri Reede kaebas politseile Madis Kallase peale (34)

Saaremaa vallaga Kihelkonna rahvamaja juhataja kohalt vallandamise tõttu kohut käiv jurist Jüri Reede kaebas politseile vallavanem Madis Kallase peale.

Reede koostatud 9-leheküljelise avalduse sisuks on kahe väidetava korruptsiooniteo kirjeldused. Esiteks leiab Reede, et Madis Kallas ei oleks tohtinud vallavanemana osaleda Kihelkonna teenuskeskuse 17 344 eurot maksvate remonditööde tellimise otsustamisel, kuna 70 protsenti töödest tehti Kihelkonna koolimajas. Reede viitab, et Madis Kallase ema on kooli direktor Kai Kallas.

“Saaremaa vallavanem Madis Kallas rikkus 2. märtsi 2018 vallavalitsuse istungil osalemise ja Korralduse poolt hääletamisega ning 7. märtsil 2018 ehituse töövõtulepingu sõlmimisega korruptsioonivastase seaduse sätteid ja teiste järgnevate õigusaktide sätteid,” väidab Reede.

Teise korruptsiooniteona näeb Jüri Reede seda, et temaga peetavas kohtuvaidluses esindab nii valda kui ka Madis Kallast, Liis Juulikut ja Eveli Aita (vallasekretär ja Kihelkonna teenuskeskuse juht – toim) eraisikutena advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat Veikko Puolakainen. Reede andmeil on advokaadi tunnimaksumuse kogusummaks 198 eurot igas eraldiseisvas tsiviilasjas. “Samasuguse tunnihinnaga on vallale esitatud ka arved füüsiliste isikute kulude hüvitamiseks,” kirjutab Reede avalduses politseile.

Täpselt samad süüdistused esitas Jüri Reede eelmise aasta augustis oma avalikus pöördumises Saaremaa vallavolikogu esimehe Tiiu Aro poole.

Madis Kallas pareeris Saarte Hääles toona mõlemaid süüdistusi. “Otsus leping sõlmida puudutas Kihelkonna rahvamaja ja Kihelkonna kooli kui hallatavaid asutusi, mitte ühtegi konkreetset üksikisikut,” kirjutas Kallas. Ta leidis ka, et kolleegid vallavalitsusest ei peagi oma kulusid kohtuvaidluses ise katma, kuna Jüri Reede hagid tulenevad otseselt Liis Juuliku ja Eveli Aida ametiülesannete täitmisest.

“Hagetakse väljaütlemisi, mida kõik loetletud andsid ametiülesannete raames läbi valla meediaspetsialisti kohalikule lehele ametiisikutena, mitte ei olnud need kellegi subjektiivsed isiklikud arvamused,” sõnas Kallas mullu augustis.

Print Friendly, PDF & Email