Mihkli talumuuseum sai 60-aastaseks

Eile tähistas Mihkli talumuuseum 60. sünnipäeva.

“Mida aasta edasi, seda hinnalisemaks see paik muutub. Meil ei ole palju selliseid kohti, kus võib tajuda midagi arhailist, midagi sellist, mida tundsid inimesed siin aastakümneid, aastasadu tagasi,” ütles muuseumi juhataja Tiina Ojala Kadi raadio “Keskpäeva” saatele.

Mihkli talus on hoonetel näha eri aegadel tehtud parandusi ja muudatusi. Praegu on järg laudahoone käes, kuhu rajatakse seminariruum ja nüüdisaegsed tualetid. “Saame siis hakata tegutsema aastaringselt,” lausus Ojala.

Muuseumi sünnipäevaks loetakse 5. veebruari 1959, mil talu viimane omanik Jakob Reht (1886–1969) andis ajaloolise hoonetekompleksi koos enamiku säilinud etnograafilise tarbevaraga tasuta üle toonasele Saaremaa koduloomuuseumile, jäädes ise vastloodud talumuuseumi esimeseks töötajaks.

Mihkli talu on Viki küla vanimaid majapidamisi. Esimesed kirjalikud teated siin elanud inimestest pärinevad juba XVIII sajandi esimesest veerandist. 1711. aastal laulatati Wicki Peeter Reedaga ja see abielu panigi aluse talu elanike kaheksapõlvelisele sugupuule. Talu isalt pojale üleandmise kord katkes eesti rahvale keerulistel 1940. aastatel. Perepojad surid noorelt ning sõda ja kollektiviseerimine lõpetasid talu normaalse toimimise.

 

Print Friendly, PDF & Email