Maksuametnikud on tulude deklareerijate tulvaks valmis (1)

NÄDALA PÄRAST LÄHEB LAHTI: Maksuameti kohalikus büroos vaatavad tänavusi uuendusi üle Aive Notton ja Olev Martinson.
MAANUS MASING

Tuleva nädala lõpul läheb taas lahti tulude deklareerimine ning viimaste aastate praktika on näidanud, et esimesel päeval ehk 15. veebruaril on deklareerijate arv alati väga suur.

Maksu- ja tolliameti Kuressaare teenindusbüroo juhtivkonsultandi Olev Martinsoni sõnul on samas fakt, et enamik deklareerijatest on tuludeklaratsiooni esitanud elektroonselt. Näiteks aasta tagasi esitasid maksumaksjad 15. veebruaril Saare maakonnas 3906 tuludeklaratsiooni ehk 23,5% deklaratsioonide koguarvust.

Aasta varem esitati 2016. aasta tuludeklaratsioone 2983 ehk 19,1% deklaratsioonide koguarvust. “Ka büroos kohapeal on esimestel päevadel väga palju üksikisiku tuludeklaratsiooni esitajaid,” kinnitas Martinson.

Tegelikult on aega küll ja veel

Enamikul esimestel päevadel tuludeklaratsiooni esitajatel tekib tema sõnul deklaratsioonijärgne tulumaksu enammaks ja on mõistetav, et see soovitakse võimalikult kiiresti tagasi saada. “Kuid mitte alati ei sõltu tulumaksu enammaksu tagastamine deklaratsiooni varasemast ajalisest esitamisest,” tõdes Martinson.

Büroos kohapeal on võimalik kasutada kliendiarvuteid ja probleemide tekkimise korral juhendavad inimesi büroo töötajad. “Seega, kel puudub kodus võimalus arvutit kasutada või kes jääb tuludeklaratsiooni esitamisega hätta, saab seda teha büroos kohapeal,” kinnitas Olev Martinson.

Paberkandjal esitavad füüsilise isiku tuludeklaratsioone eelkõige füüsilisest isikust ettevõtjad, kes peavad täitma ka ettevõtluse tulu vormi E. Samuti on paberkandjal tuludeklaratsiooni esitajad need, kellel on lisaks eeltäidetud andmetele ka muid deklareeritavaid maksustatavaid tulusid. “Eelkõige võiks nimetada nende tuludena välistulu, nn kasuvara ning tulu metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamisest, üüri- ja renditulu.”

Samas märkis Martinson, et füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 1. aprill ning seega on täiesti võimalik ka kannatlik olla. “Ning kui mingil põhjusel – näiteks välistulu andmete hilisem teadasaamine, haigus – jääb tuludeklaratsioon tähtaegselt esitamata, on esitamise võimalus ja ka vajadus teha seda hiljem.”

Selliseid prognoose, kui palju tulusid saarlastel deklareerida tuleb ja millises summas, maksuamet teinud ei ole. “See selgub alles pärast kõigi tulude deklareerimist ja mahaarvamiste tegemist,” nentis ameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri. Küll aga sai ta anda infot eelmise aasta maksuvaba tulu kasutamisest Saare maakonnas.

Kes kasutas maksuvaba tulu, kes mitte

“Võtsime arvesse Saare maakonna elanikud rahvastikuregistri andmetel, kes said 2018. aasta eest tulu,” rääkis Tabri. Maksuvaba tulu kasutas tema sõnul ootuspäraselt 41% maakonna elanikest. “Lubatust rohkem kasutas maksuvaba tulu 5% Saare maakonna inimestest, mille tõttu tasuti vähem tulumaksu kokku 250 000 eurot.”

Maksuvaba tulu jättis aga osaliselt või täielikult kasutamata 54% Saare maakonna elanikest, mille tõttu tasuti rohkem tulumaksu kokku 3,3 miljonit eurot. “Tähele tasub panna, et lõplik maksuvaba tulu kasutamise õigsus selgub igal inimesel alles füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel,” lisas Tabri.

Mis puutub läinud aastal esitatud deklaratsiooni 2017. aasta eest, siis kokku esitati Saare maakonnas 16 584 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, tuludega deklaratsioone oli 16 007. Kokku deklareeriti tulusid 175 miljonit eurot. “Seega oli keskmine tuludeklaratsioonil deklareeritud tulu 10 959 eurot,” tähendas Tabri.

Tagastamisele kuulus enammakstud tulumaksu 11 347 deklaratsiooni alusel kogusummas 1,9 miljonit eurot. Tasumisele kuulus tulumaksu 992 deklaratsiooni alusel kogusummas 932 585 eurot.


Mõned muudatused 

Hoiuse intressid
Pangast saadud hoiuseintressid kuuluvad maksustamisele ning on juba eeltäidetult kantud isiku tuludeklaratsiooni. Tulumaks on juba kinni peetud ja deklareeritud TSD Lisa 1 peal.

Airbnb tulud
Airbnb’ga on sõlmitud kokkulepe, et saadetakse andmed, mis kantakse eeltäidetult inimese deklaratsiooni (juba varem ka Uber, Taxify, EstateGuru).

Nutitelefonis esitamine
Nutitelefonis on võimalik esitada kogu tuludeklaratsioon, mingeid piiranguid enam ei ole, kogu funktsionaalsus on sama, mis arvutis.

Väljatrükk büroos
Letis on väljatrükiks kaks valikut: täisversioonis väljatrükk ja ühe kliki väljatrükk. Nn ühe kliki väljatrükk sisestatakse kohapeal süsteemi ja inimene saab kohe teada tulemuse, kas ta saab tulumaksu tagasi või mitte.

Abikaasale kulude üleandmine
Kui inimene on abielus ja tal tekivad kasutamata maksusoodustused, mida saab abikaasale üle anda, siis tekib see automaatselt. Ise abikaasat lisada ei saa.

Allikas: www.emta.ee

Print Friendly, PDF & Email