LUGEJA KÜSIB: Ettevõttes koostatakse puhkuste ajakava… (1)

Ettevõttes koostatakse puhkuste ajakava ning tööandja palus kõik puhkusepäevad lisada graafikusse. Kui ma asusin tööle eelmisel aastal 10. augustil, siis mitut põhipuhkuse päeva ma sel aastal saan kasutada? Kas ma ikka pean kõik puhkusepäevad, sealhulgas eelmisest aastast jäänud puhkamata päevad puhkuste graafikusse lisama? Ma sooviksin ühe osa puhkusest jätta n-ö varuks, sest ei ole päris kindel, millal ma tahaks puhata.Vastab Kaire Saarep, tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja:

Tööandjal on õigus iga kalendriaasta alguses koostada puhkuste ajakava, et ta saaks planeerida, millal töötajad puhkuse tõttu töölt eemal on. Seetõttu märgitakse puhkuste ajakavasse põhipuhkus ja kasutamata puhkus.

See tähendab, et puhkuste ajakavva tuleb märkida nii käesoleva aasta kui ka eelmisest aastast jäänud kasutamata põhipuhkus. Kui te ei soovi kogu puhkust puhkuste ajakavasse märkida, siis selleks tuleb tööandjaga saavutada kokkulepe.

Kui tööandja teie ettepanekuga ei nõustu, tuleb ajakavasse lisada kogu puhkus. Poolte kokkuleppel saab puhkuste ajakava aasta kestel muuta. Puhkuste ajakava koostatakse töölepingu seaduse kohaselt hiljemalt 31. märtsiks.

Kui te asusite tööle 10. augustil 2018 ja põhipuhkust ei kasutanud, siis saate te 2019. aastal puhata 11 põhipuhkuse päeva 2018. aasta eest (valem on järgmine: 28 (väljateenitavate põhipuhkuse päevade arv kalendriaastas) / 365 × 144 (kalendripäevade arv 10. augustist 31. detsembrini) = 11,05) ja 28 kalendripäeva 2019. aasta eest ehk kokku 39 kalendripäeva.

Kui teile on määratud osaline või puuduv töövõime, siis on teil 2019. aastal õigus puhata vastavalt 14 (35 / 365 × 144 = 13,81) kalendripäeva 2018. aasta eest + 35 kalendripäeva 2019. aasta eest = 59 kalendripäeva.

Print Friendly, PDF & Email