Sauvere saab külaplatsi

Maa-amet vastas jaatavalt Saaremaa valla palvele anda vallale tasuta hektarijagu maad Sauvere külas. Vald omakorda annab selle kohaliku külaseltsi kasutusse. Valla soovi põhjendus oli, et Sauvere piirkonnas on vajadus kogukonna kooskäimiseks sobiva koha järele.

MTÜ Sauvere Arendusselts soovib sinna rajada külaplatsi ja külamaja. Samuti tahetakse sinna panna pink ja mälestustahvel Sauvere juurtega laulja Heli Läätse mälestuse jäädvustamiseks ning võimaldada kogukonda kuuluvatel peredel oma perepingi paigaldamist.

Print Friendly, PDF & Email