Saaremaa liinibussid ehitakse kihelkonnamustritega (32)

Saaremaa vald tahab aasta pärast liinile tulevad uued bussid kaunistada kihelkonnatriipudega.

Saaremaa vallavalitsuse transpordinõunik Karl Tiitson ütles, et kihelkonnamustrite idee pakkus välja valla kultuuriosakond, kelle käest maakondliku bussihanke läbiviijad nõu küsisid. Vald soovib vedajalt, et kõik bussid oleksid valget värvi ja selle peale tuleb kihelkonnamustriga kleebisdisain.

Koos Ruhnu ja Muhu vallaga oli Saare maakonna koosseisus 13 kihelkonda, mille mustrid tulevikus liinibusse ehtima hakkavad. “Päris lukus see idee veel ei ole, lõplik kujundus selgub siis, kui on selge, millised bussid meile täpselt tulevad,” rääkis Tiitson. Kleebisdisaini valmistamise ja paigaldamise maksumus on kuni 500 eurot (ilma käibemaksuta) ühe bussi kohta.

Rahvakultuurispetsialist Krista Lember ütles, et rahvakunsti kasutamine busside disainimisel on igati teretulnud, sama võtet kasutati ka väikesaarte laevade kaunistamisel. “Kes siis ikka meie väärtusi üles upitab, kui me ise seda ei tee,” lausus Lember.

Käimasoleva maakonnaliinide hankega muutub maaliinidel kohustuslikuks turvavöö kasutamine. Praegu pooltes bussides reisija turvavöö puudub, sest 10 aastat tagasi läbiviidud hanke ajal ei peetud turvavöö olemasolu bussides veel aktuaalseks.

Saaremaa vallavalitsus on ka seda meelt, et reisija ei saa nõuda bussi peatumist peatuste vahel suvalises kohas. “Ühest küljest peab bussijuht kinni pidama liiniplaanist ja teine küsimus on vastutus,” rääkis Karl Tiitson.

Kui reisija väljub bussist ametlikus bussipeatuses, ei vastuta bussijuht tema edasise käekäigu eest. Kui bussijuht paneb aga reisija maha väljaspool ametlikku peatust, siis õnnetuse korral võidakse nii bussijuht kui ka bussifirma vastutusele võtta. Osa bussifirmade sisekord keelab liiklusohutuse huvides suvaliste peatuste tegemise ja sellisel juhul vastutab bussjuht reisijale vastu tulles ainuisikuliselt.

Ühissõiduki juht võib keelduda joobes või agressiivselt käituva reisija teenindamisest ja mitte lubada teda ühissõidukisse. Reisijale sellisel juhul pileti eest makstud raha ei hüvitata ja tal ei teki õigust nõuda vedajalt hüvitist muu transpordivahendi kasutamise kulude katmiseks.

“Üksjagu sõltub sellest, kui palju bussijuht viitsib või julgeb joobes isikutega tegelda, sest need võivad olla ju ka agressiivsed,” rääkis Tiitson. Bussijuht võib ka bussi kinni pidada ja politsei saabumist oodata, aga see kõik on ju väga ebamugav.

Print Friendly, PDF & Email