Riik toetab vanade talumajade taastamist (4)

Muinsuskaitseameti kaudu saab taotleda toetust enne 1940. aastat talukompleksi kuulunud eluhoone taastamiseks. Toetust on võimalik taotleda maksimaalselt 10 000 eurot ja minimaalselt 5000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal projektist on pool ehk siis omaosalus peab olema vähemalt taotletava summa ulatuses. Üle-eestilise vooru maht on 100 000 eurot.

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimisele. Avaldusi oodatakse muinsuskaitseametisse kuni 18. veebruarini ning projekt tuleb ellu viia 2019. aasta jooksul.

Print Friendly, PDF & Email