Kliinikujuhtide hirm on põhjendamatu

Märt Kõlli

Edward Laane

“Planeeritav keemiaravi Kuressaare haiglas koostöös Ida-Tallinna keskhaiglaga tagab Saare maakonna patsientidele kõrge kvalifikatsiooniga onkoloogi vastuvõtu ja on ohutu,” kinnitavad SA Kuressaare Haigla juhatuse liikmed Märt Kõlli ja Edward Laane.

Doktor Vahur Valvere Põhja-Eesti regionaalhaiglast (PERH) ja dr Peeter Padrik Tartu ülikooli kliinikumist avaldavad oma kirjas tõsist muret selle üle, et Saaremaa elanikud hakkavad saama keemiaravi oma koduhaiglas, Kuressaare haiglas. Nende hinnangul seaks kodulähedane keemiaravi ohtu eelkõige vähihaigete tervise ja elukvaliteedi, lisaks lõhuks Eestis toimiva onkoloogilise abi süsteemi.

Nimetamata jäänud fakt

Kinnitame, et dr Valvere ja dr Padriku väljatoodud hirm on põhjendamatu ning keemiaravi Kuressaare haiglas ei lõhu Eesti onkoloogilise abi süsteemi. Ministeeriumile, terviseametile ja riigikogule saadetud kirjas on jäetud välja toomata väga oluline fakt, et keemiaravi osutab Eestis ka Ida-Tallinna keskhaigla (ITK).

Samuti esineb kirjas kahjuks mitmeid faktivigu ja pooltõdesid, näiteks, et uute ja perspektiivikate vähiravimite kliinilisi uuringuid tohib üldjuhul läbi viia vaid eritingimustele vastavates piirkondlikes haiglates. Kirjas on jäänud märkimata, et ITK-s on praegu toimumas ligi kümme kliinilist uuringut ja põhimõtteliselt saab kliinilisi uuringuid läbi viia ka Kuressaare haiglas. Kuressaare haigla on sõlminud koostöölepingu Bravo Healthcare AS-iga, et läbi viia individuaalse ravimtundlikkuse uuringuid vähihaigetele Kuressaare haiglas.

Kodulähedane ravi on patsientidele parim. Kuressaare haigla on nõus kirjas tooduga, et PERH-i onkoloogide vastuvõtt Pärnu haiglas ja TÜK onkoloogide vastuvõtt Ida-Viru keskhaiglas on parandanud Pärnu- ja Virumaa elanike ravivõimalusi. Täpselt samadel alustel on võimalik keemiaravi läbi viia Kuressaare haiglas Ida-Tallinna keskhaigla onkoloogide toel. Eestis töötavad onkoloogid on kõik heal tasemel, sõltumata konkreetsest töökohast, ja lõpetanud Tartu ülikooli erialase residentuuri. Eeldame, et sõltumata asukohast ja organisatsioonist saavad kõik patsiendid kvaliteetset ja ohutut keemiaravi.

Ida-Tallinna keskhaiglas võeti 20. detsembril 2018 Eestis esimesena kasutusele kaasaegsel teragnostika printsiibil baseeruv uut tüüpi ravi kaugelearenenud eesnäärmevähi patsientidele.

Mullu 22. augustil teatas Saaremaa vähiühing, et Saaremaa vähihaiged sooviksid ravi saada kodus, Saaremaal. PERH kahjuks keemiaravi Kuressaare haiglas sellel olulisel hetkel ei toetanud. 19. oktoobril ilmus väljaandes Meditsiiniuudised teade, et PERH ei toeta keemiaravi pakkumist Saaremaal, meie vähihaigetele pakuti alternatiiviks lisaks Tallinnale Pärnu haiglat. PERH-i esindajad osalesid 27. oktoobril Kuressaares Saaremaa vähiühingu korraldatud konverentsil. Kahjuks ei avaldanud nad seal toetust, et patsiendid saaksid keemiaravi kodule lähemal, Kuressaare haiglas. ITK oli ainus, kes pakkus Kuressaare haiglale ja Saaremaa vähihaigetele abi.

Kuressaare haigla juhatus on vastavalt haigla nõukogu otsusele uurinud lähemalt ITK võimalusi. Meil on hea meel teatada oma kogukonnale, et praegu on koostöös Ida-Tallinna keskhaiglaga käsil keemiaravi ravimite lahustamistingimuste kavandamine. Loodame, et ITK onkoloog saab Kuressaares alustada vähihaigete vastuvõttu juba tänavu märtsis.

Rõhutame kogukonnale: planeeritav keemiaravi on ohutu ja vastab kõigile Eestis kehtivatele standarditele. Vähihaigete ravikvaliteet tagatakse ITK konsiiliumidega ning keemiaravi viib läbi ja haigeid jälgib samuti ITK onkoloog.

Väga oluline on ITK lubadus, et nende keemiaravikeskuse onkoloog hakkab käima Kuressaare haiglas kohapeal kord nädalas. Hematoloogiliste kasvajate ravi saab läbi viia ja jälgida Kuressaare haigla ravijuht, dr Edward Laane. Seega, Kuressaare haigla ei plaani keemiaravi läbi viia iseseisvalt, vaid see toimub ITK onkoloogide toel.

Kuressaare haigla saab toetada vähikeskuste funktsioone laiemalt. Osaleme vähiennetusprogrammides, emakakaelavähi ja jämesoolevähi sõeluuringutes, mida rahastab ja koordineerib Eesti haigekassa. Haigla parandab pidevalt oma diagnostilisi võimalusi. Mullu märtsis soetati uus kompuutertomograaf, plaanis on osta magnetresonantstomograaf. Keemiaravi osutamine kohapeal parandab meie kogukonna vähihaigete võimalusi osalemaks teadus- ja arendustöös nii onkoloogia kui ka hematoloogia erialadel.

Konkurentsi piiramine?

Kuressaare haiglas on olemas võimalused nii psühholoogiliseks toeks kui ka taastus- ja palliatiivseks raviks. Haigla koosseisu kuuluvad iseseisev õendusabi osakond ja 50-kohaline hooldekodu. Tervisekeskuse avamisega laienesid ka taastusravi võimalused. Oleme alustanud liikumistunniga vähihaigetele ja hariva loengusarjaga “Kuressaare haigla kohtub kogukonnaga”.

Dr Valvere ja dr Padriku toodud teaduslikud näited toetavad samuti kohapealset keemiaravi. KE K. M., Hollingworth W. ja Ness A. R. 2012. aasta artiklist paraku selgub, et majanduslik kasu ja kuluefektiivsus on ebaselge – ehk ei ole kindlaid teaduslikke tõendusi, et keemiaravi tsentraliseerimine aitaks kokku hoida ravikulusid või oleks riigile kulu­efektiivne. Samas rõhutab artiklis käsitletud analüüs, et patsientidele ja nende hooldajatele otsesed kulud tõusevad ehk konkreetsele vähihaigele muudab tsentraliseerimine ravi kalli­maks. Artikkel on igati kooskõlas Saaremaa vähiühingu murega ja sooviga saada ravi kodukohas.

Taani ja Rootsi näited ei puuduta tegelikult ravi tsentraliseerimist, vaid protsessi, kuidas vähikahtlusega patsient jõuaks kõige kiiremini uuringutele, diagnoosini ja eriala spetsialistini. Ka siinkohal on Kuressaare haigla heas positsioonis. Meie majas tervisekeskuses töötavad perearstid, kellel on väga hea võimalus haigla erialaarstidega konsulteerida ning patsiente uuringutele suunata, nii et patsient ei peaks sõitma mandrile, vaid esmased uuringud saab teha Kuressaare haiglas. ITK onkoloogi vastuvõtt kord nädalas tagab meie kogukonna vähihaigetele ka kiire juurdepääsu onkoloogilisele konsiiliumile ja ravile.

Peame kahetsusega nentima, et terviseteenuse osutamises on täheldatavad ettevõtlusest tuntud protektsionistlikud trendid, kus konkurentsi püütakse seadusandlike, emotsionaalsete jms vahenditega piirata. Loodame siiralt dr Valvere ja dr Padriku kollegiaalsusele ja koostöömeelele, et Saaremaa vähihaiged tõepoolest saaksid juba kuu möödudes juurdepääsu onkoloogi vastuvõtule oma kodukohas.

Print Friendly, PDF & Email