Sandla Puit vajab tööpinkide operaatoreid (5)

MEELDIV TÖÖ: Ligi poolteist aastat tagasi Sandla Puidus operaatorina alustanud Raiko Tõhk on leidnud endale meeldiva töö.
MAANUS MASING

Rahvusvahelises ulatuses üks tuntumaid Saaremaa ettevõtteid, Saare maakonna aasta ettevõtte 2014 tiitliga tunnustatud OÜ Sandla Puit vajab täisautomaatse tapipingi operaatorit ja nelikanthöövelpingi operaatori abi.

19 aastat tagasi tegevust alustanud Sandla Puit on endale nime teinud ennekõike sellega, et enamik toodangust, milleks on puidust aia- ja suvemajad, saunad, paviljonid, kõrvalhooned ning garaažid, läheb ekspordiks.

Koguni 90% kogutoodangust turustatakse Saksamaale, Hollandisse, Iirimaale, Hispaaniasse, Skandinaavia maadesse ja teistesse riikidesse.

“Sandla tootmisüksuses on 47 inimest. Üks noormees läheb varsti sõjaväkke aega teenima. Tema asemele nelikanthöövelpingile vajame töötajat ja kuna on plaanis alustada teise vahetusega, siis on ka täisautomaatsele tapipingile operaatorit tarvis,” andis tootmisjuht Sten Auväärt teada.

Kogenud tootmisjuhina mainis Auväärt, et noored, kellel õpihimu ja tehnilist vaistu, omandavad töövõtted kiiresti.

Tehniline taip kasuks

Kandidaatidel peab olema ette näidata keskkooli või gümnaasiumi lõputunnistus. Täisautomaatse tapipingi operaatori töö on puitmaterjalide töötlemine. Tulevasele operaatorile õpetatakse AUERi tapipingi programmide sisestamist ja seadistamist. Puidu töötlemisel peab operaator tagama toodangu nõutava kvaliteedi ja kontrolli selle üle. Seadmeid tuleb regulaarselt hooldada.

Tooriku ja toodangu transportimiseks peab operaator oskama ka juhtida-käsitseda kolmetonnist tõstukit.

Tehniline taip tuleb tööle soovijal kasuks igal sammul. Operaatorikandidaat peab oskama lugeda tehnilisi jooniseid, tundma arvutit ja olema valmis vahetustega tööks.

“Kasuks tuleb eelnev töökogemus tootmisettevõtetes. Ennekõike aga hindame inimese kohusetundlikkust ja täpsust töö tegemisel. Töötingimused on meil kaasaegsed, väljaõpe toimub kohapeal, kollektiiv on toetav, arenemis- ja eneseteostamisvõimalused soodsad,” tõi Sten Auväärt välja ettevõtte plussid.

Kindlasti huvitab töölesoovijaid see, kuidas on lood palgaga. Tootmisjuhi sõnul sõltub töötasu teadmistest, oskustest ja töötulemustest. Seega, mida kogenum töötaja, mida paremad töötulemused, seda suurem töötasu.

Ligi poolteist aastat operaatorina töötanud Raiko Tõhk tõdes, et midagi keerulist selle töö juures pole. Kuigipalju nõuab operaatoriamet ka füüsilist jõudu. “Konti ei murra. Tehnikat peab tundma. Arvan, et olen selle ajaga töökogemused omandanud. Aga nii nagu iga tööga, võib iga päev midagi juurde õppida,” rääkis Tõhk.

Nelikanthöövelpingi operaatori abi põhiüleanded on operaatorile materjali ettetõstmine, materjalipakkide kiletamine ja märgistamine, samuti tööaruannete täitmine.

“Sobivuse ja huvi korral on operaatori abil võimalik tulevikus töötada ka höövelpingi operaatorina,” toonitas Auväärt.

Töölesoovijal peab olema keskharidus, ta peab tundma arvutit kesktasemel ja tehniline taiplikkus tuleb kasuks. Vahetustega tööks peab ta samuti valmis olema ning hea on, kui töötaja saab kasutada isiklikku sõiduautot. Tootmisjuhi sõnul hüvitatakse sõidukulud.

Rääkides mahtudest, ütles tootmisjuht Auväärt, et nõudmine ületab pakkumise. “Tööpuudusega probleeme pole. Tellimusi saame palju. Igal aastal investeerime seadmetesse. Mõtleme uuele tootmishoonele. Tööd tuleb pidevalt juurde. Mahtu on vaja kasvatada. Arenguteel liigume ko­gu aeg ülespoole,” rääkis Auväärt.

Oma panus ettevõttesse

Teades, et Saaremaalt veetakse väga palju puitu välja, on lugejate jaoks vahest üllatav seegi, et suure osa puidust, milleks on põhiliselt kuusk, varub ettevõte mandrilt ja välismaaltki. Kvaliteetset puitu leidub Saaremaa metsades vähe.

Juba tosin aastat tagasi pälvis ettevõte eduka Eesti ettevõtte nimetuse. Järgnevatel aastatel on Sandla Puitu tunnustatud mitmel moel. Tunnustuskirjad on kontori seinale välja pandud.

Kas ka saarlased rahvusvaheliselt tuntud firmalt puitmaju tellivad? Sten Auväärti sõnul saab ettevõte igal aastal kodusaarelt üsna palju tellimusi. Kuna tootmismaht on aga suur, siis saab saarlastest tarbijate arvele kanda alla kümne protsendi kogutoodangu mahust. Ettevõttesse tööle soovivad saarlased saavad aga oma panuse anda puidufirma edusse.

Print Friendly, PDF & Email