Saaremaakera süüdistab valda tegevusetuses (11)

Aasta alguses Saaremaa vallavalitsuse käsul uksed sulgema pidanud pitsarestoran Saaremaakera heidab valla otsuse vaidlustamises omavalitsusele ette tegevusetust.

Saaremaakera OÜ juhatuse liikme Veiko Lemberi hinnangul on vald seni igati soodustanud pitsarestorani tegevust ning nüüd päeva pealt sulgemiskäsu andmisega tekitatakse heausksele firmale suurt majanduslikku kahju.

Probleem sai alguse möödunud aasta lõpul, kui Lossi tn 17 tegutsenud Saaremaakeras toimus Beebilõusta kontsert ning pitsarestorani rahulolematu naaber kaebas liigse müra ja vibratsiooni üle. Ühtlasi tahtis naaber teada, kas sel kinnistul olevatel restoranihoonetel on üldse luba olemas.

Selgus, et hoonete ajutine kasutusluba oli lõppenud juba 2014. aastal. Omavalitsus polnud sellele asjaolule seni tähelepanu pööranud ning käskis nüüd hoonetes tegutsemise jalamaid lõpetada.

Saaremaakera viitab, et nemad rendivad pinda Kirisilm OÜ käest heausksena, neil on olemas kõik toidukäitlemist võimaldavad load ja tegevusluba. Seega on valla otsus ettevõtte osas alusetu.

Vaides tuuakse esile ka see, et sisuliselt on vallavalitsus ise soodustanud Saaremaakera tegevust, andes näiteks erandkorras loa kella 5-ni varahommikul kestva ürituse – palju tüli tekitanud Beebilõusta kontserdi – korraldamiseks.

Nüüdseks on vallavalitsus andnud ka Kirisilm OÜ esindajale lootust uueks kolmeaastaseks ajutiseks kasutusloaks, kui Kirisilm täidab valla nõutud tingimused ja esitab nõuetele vastavuse auditid.

Veiko Lember tuletab vallale meelde, et nende asi on tagada iga kasutusse antud hoone puhul selle ohutus hoone kasutajate elule ja tervisele. Seni on vald aga seaduse järgi nende ülesandeks seatud järelevalve asemel hoopis soodustanud OÜ Kirisilm ja OÜ Saaremaakera tegevust. Saaremaakera ei olnud Lemberi sõnul teadlik kasutusloa puudumisest ning töötas heauskselt.

Vallavalitsuse sulgemisnõue oli Veiko Lemberi sõnutsi ennatlik ja põhjendamata ning seetõttu soovivad nad selle vaidlustada.

Vallavalitsus keeldus eile Saarte Häälele teemat kommenteerimast, viidates asjaolude selgitamisele.

Print Friendly, PDF & Email