Loode tammikus algavad puisniidu taastamistööd (7)

Veebruari esimestel päevadel algavad aasta aega kestvad puisniidu taastamistööd Kuressaarest kiviviske kaugusel asuvas Loode tammikus.

“Tööde eesmärk on taastada traditsiooniline niitmise teel hooldatav puisniit koos sellele omase liigilise mitmekesisusega. Praegu on Loode tammiku olukord halvenemas just võsastumise tõttu, sest suured tihedad põõsad, millest enamiku moodustavad sarapuud, varjavad taimestikku ja mitmete kaitsealuste taimeliikide elupaiku. Tööde tulemusena jõuab maapinnani aga rohkem valgust ning seeläbi paranevad nii kaitsealuste kui ka teiste puisniidule omaste taimeliikide kasvutingimused,” selgitas keskkonnaameti maahoolduse spetsialist Johannes Kõdar.

Põhiliseks tööks Loode tammikus on põõsaste harvendamine. Suurematest puuliikidest on vajalik eemaldada valikuliselt haabasid ja nooremaid mände, mis varjavad tammede järelkasvu ja kaitstavaid taimeliike. Suuri tammesid ning metsõunapuid ei ole plaanis raiuda.

Puisniidu taastamist ja sellele järgnevat hooldamist viib läbi MTÜ Saare Rannad ning taastamistöid teeb OÜ Sikassaare Vanametall. Tööde teostamist nõustab ja kontrollib keskkonnaamet, kes on kaasanud selleks ka eksperdi.

Tööde läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Print Friendly, PDF & Email