Sõnajalg heidab ette saladokumendi lekitamist (6)

ANDRES JA OLEG SÕNAJALG käivad kaitseministeeriumiga kohut seoses Aidu tuulepargi ehituslubadega.
TAMBET ALLIK

Elektrituulikute pärast kaitseministeeriumiga vaenujalal olev saarlasest energiaärimees Oleg Sõnajalg kurdab, et ministeeriumist lekkis dokument, mis oleks pidanud 75 aastat avalikkuse eest saladuses olema.

Dokument puudutas BNS-i andmeil distsiplinaarmenetluse algatamise avaldust kaitseministeeriumi asekantsleri Meelis Oidsalu suhtes.

Sõnajala sõnul registreeriti distsiplinaarmenetluse algatamise avaldus kaitseministeeriumi dokumendiregistris möödunud neljapäeval juurdepääsupiiranguga 75 aastaks, viitega avaliku teabe seadusele, põhjendades, et dokument sisaldab isikuandmeid ja sellele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust.

“Olen päris veendunud, et kaitseministeerium on ise selle meediasse lekkimise korraldanud,” ütles Sõnajalg. “See on karikatuurne näide, kuidas korraldatakse oma maa inimeste vastu infooperatsioone. Nagu veel vähe oleks sellest, et asekantsler mind avalikult alusetult häbivääristab ja oligarhiks tembeldab. Vastupidiselt temale ei ole meie teda meedias isikuliselt kordagi rünnanud.”

Möödunud neljapäeval edastatud distsiplinaarmenetluse algatamise avalduses heidab Sõnajalg asekantslerile ette riigiametnikule ebakohast käitumist.

Kaitseministeeriumi kinnitusel ei ole mainitud dokument salajane ja see on leitav ministeeriumi dokumendiregistrist.

Dokumendi esialgsel haldussüsteemi sisestamisel pandi sellele ekslikult peale AK (ametkondlikuks kasutamiseks) märge viitega tundlikele isikuandmetele. Vastuskirja koostamise käigus eksimust märgates võeti see märge maha. Nii et tegemist on avaliku dokumendiga,” selgitas kaitseministeeriumi pressitöötaja Andres Sang BNS-ile.

Print Friendly, PDF & Email