Selveri teelõik avalikku kasutusse (1)

Saaremaa vallavalitsus tahab Kuressaares Tallinna tn 79 kinnistul paikneva tee ja selle aluse maa võtta valla omandisse või servituudi lepinguga avalikku kasutusse.

Vald saatis kinnistu omanikule vastava järelepärimise, milles viitab, et vald kannab kõik kulud, mis on vajalikud tehingu sõlmimiseks ja servituudi korral ka tee edaspidiseks hooldamiseks, remondiks ning avalikuks kasutamiseks.

Teelõik on 102 meetri pikkune ja seitsme meetri laiune ja seda mööda saab liikuda Tallinna tänavalt Kalevi põik tänavale ja vastupidi. Vallavalitsuse vallavara nõunik Margo Sooäär märkis taotlust põhjendades, et tee on sisuliselt avalikus kasutuses.

Print Friendly, PDF & Email