Jahimehed peavad taastama 10 ha riigimetsa (12)

Riigimetsa Majandamise Keskus esitas Saare maakonna jahiseltsidele ulukikahjude eest seitse kahjunõuet riigimetsa taastamiseks 10,2 hektaril.

RMK peametsaülem Andres Sepp ütles, et Muhu jahiselts sai neli kahjunõuet 6,8 ha riigimetsa taastamiseks. Ühe kahjunõude said Salme jahiselts 0,5 ha taastamiseks, Mustjala ühinenud jahiselts 0,2 ha taastamiseks ja Kärla jahimeeste selts 2,6 ha taastamiseks. Nõuete kogumaksumus on kokku 710 eurot. Maksumus on suhteliselt väike seetõttu, et jahimehed istutavad vajaminevad taimed ise.

Sepp rääkis, et võrreldes 2017. aastaga on üldine kahjustuste maht Saaremaal jäänud samale tasemele. Ainuke erinevus on, et kui 2017. aastal registreeriti rohkem hirvekahjusid, siis 2018 rohkem põdrakahjusid. Samal ajal suurenesid olulised ulukikahjustused: kui 2017. a registreeriti neid kolmel hektaril, siis 2018. aastal 14 hektaril. Olulise metsakahjustusena käsitleb RMK kokkuleppel jahimeestega selliseid juhtumeid, kui metsauuendusalal või noorendiku arenguklassis on elujõuliste harilike mändide arv langenud alla 1500 tk/ha (kuuskedel 1000 tk/ha) kohta.

Eestis tervikuna esitab RMK 2018. aasta jooksul riigimetsas tekkinud oluliste ulukikahjude eest kahjunõudeid 33 jahiühendusele. Kahjunõuded esitati ulukite kahjustatud metsa kohta 80 hektaril, kus tuleb kevadel uued puud kasvama panna. 2018. aastal väljastatud nõuete kohaselt tuleb jahiühendustel tasuda RMK-le metsauuendustööde eest kokku 20 333 eurot.

Põhiline metsakahjustaja on Eesti metsades traditsiooniliselt põder, kes sööb nii äsja kasvama pandud metsakultuuri kui võib ka kahjustada noorendikku ja latimetsa. Metskitse ja punahirve tekitatud kahjustused noortele metsadele on mitmeid kordi väiksemad.

RMK hinnangul on Eesti sõraliste populatsioon praegu jõudsalt suurenenud. “Töötame selle nimel, et noori metsi jätkuks nii metsameestele kasvatamiseks kui ka põtradele ja kitsedele söömiseks,” ütles Andres Sepp. “Paneme siiski ka maakondlikele jahindusnõukogudele südamele vaadata otsa ulukite küttimislimiitidele ja neid mõõdukalt suurendada.”

Print Friendly, PDF & Email