LUGEJA KÜSIB: Kasvatan kaheksa-aastast last ning… (1)

Kasvatan kaheksa-aastast last ning soovime kogu perega minna veebruaris lapse koolivaheajal reisile. Kuidas ma pean korrektselt puhkust taotlema?

Vastab Greete Kaar, tööinspektsiooni nõustamisjurist:

Töölepingu seadus sätestab, et õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:

1) naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
2) mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;
5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Seadus ütleb, et vanemal, kes kasvatab 7- kuni 10aastast last, on koolivaheajal õigus nõuda põhipuhkust. Haridus- ja teadusministeerium on vaheaja kehtestanud 25. veebruarist 3. märtsini, mis tähendab, et lapsevanemal on sel perioodil õigus kasutada põhipuhkust.

Tööandja koostab ja teeb töötajatele teatavaks hiljemalt kalendriaasta esimese kvartali lõpuks ehk 31. märtsiks puhkuse ajakava, kuhu on märgitud kõigi töötajate puhkused. Üldjuhul tuleb töötajatel, kellel on töölepingu seaduse kohaselt õigus nõuda neile sobival ajal põhipuhkust, oma puhkuse kasutamise soovist teada anda puhkuse ajakava koostamise hetkel. Kui töötaja soovib puhata enne 1. aprilli, tuleb saavutada tööandjaga kokkulepe. Töölepingu seaduses on aga erisäte, mille kohaselt kaalub õigus nõuda põhipuhkust lapse koolivaheajal üles tööandja õiguse keelduda puhkuse andmisest enne puhkuse ajakava koostamist ja kinnitamist.

Print Friendly, PDF & Email