Kuressaarlane pakub välja ülelinnalise kiirusepiirangu (92)

TAGAKS TURVALISUSE: Anton Terase arvates võiks kogu linnas kehtida kiiruspiirang 30 km/h.
Maanus Masing

Kuressaares elav Anton Teras pakub liiklusturvalisuse suurendamiseks välja ühtse 30 km/h kiiruspiirangu kehtestamise.

Anton Teras tegi oma väidete tõestuseks testi, sõites pühapäeval kella 17 paiku Auriga juures asuvast linnasildist Tuulte Roosis asuva linnapiirisildini. Marsruut oli Tallinna–Smuuli–Pikk–Tolli–Pargi–Sõrve mnt. “Sõites 30 km tunnis, kulus selleks 11 minutit, ja 50 km tunnis kaheksa minutit,” rääkis Teras testi tulemustest ja lisas, et tavapäeval liigeldes on vahe arvatavasti veelgi väiksem.

Teras pakub, et Kuressaare linna piires liiklusturvalisuse suurendamise üks lihtsamaid variante on kehtestada kiiruseks 30 km tunnis kogu ringtee sisse jäävas linnaalas. “Ajakulu kasv on praktiliselt olematu, aga turvalisuse kasv suur,” kinnitas ta.

“30 km tunnis oli rahulik sõit, ilma kiirenduste ja pidurdamisteta. 50 km tunnis seevastu kohati väga kiire ja nõudis tihti pidurdamist,” rääkis Teras katse kulgemisest. Tema sõnum on, et kui niigi liigutakse enam-vähem 30 km/h, siis võtaks samaväärne kiiruspiirang kiirendamise-pidurdamise võimaluse ära. Samas on teada, et näiteks Uuel tänaval ei panda kiiruspiirangut tihti millekski. Selle pärast on Uue tänava elanikud korduvalt ajalehe poole pöördunud.

“Ohutuse seisukohast võiks selline piirang olla linnas aastaringselt,” arvas Teras. Tema sõnul tundus 30 km tunnis olevat selline kiirus, mille korral jõuab kõigele reageerida.

Politsei ja linna liikluskomisjoni esindajad lauspiiranguga päri ei ole. “Kui hakata üleüldiselt kehtestama 30 km/h piirangut ka nendes kohtades, kus tegelikult saab sõita 50 km/h, siis pigem tekitab see vastupidise efekti ja trotsi,” ütles Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk. Sama meelt on ka Saaremaa valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk: “Ei ole mõtet panna üles märki, mille kohta on juba ette teada, et seda [nõuet] hakatakse massiliselt rikkuma, pigem tuleb soovitud kiirus kujundada liikluskeskkonnaga.”

Nii Sikk kui ka Tuisk tõid näiteks paljuvaieldud Tallinna tänava, kuhu algselt pandi hulgi stoppmärke, mida liiklejad eirasid ning mis muutis liikluse palju aeglasemaks. Mikk Tuisu sõnul tuleb tekitada selline lahendus, mis toobki ise kiiruse alla. Tallinna tänaval see Anton Terase katse näitel ka toimub.

“Et liiklusohtlikke kohti elimineerida, selleks on ka teisi võimalusi, mitte ei pea kehtestama üldist kiiruspiirangut kogu linnas,” ütles Matis Sikk.

Mikk Tuisk märkis, et linnas oleks kindlasti vaja tellida liiklusohutusaudit, mis hõlmaks Kuressaaret ja n-ö eeslinnu. “See tookski välja kohad, kus peaks olemasolevat liikluskorraldust muutma,” ütles Tuisk. Audit korraldatakse siis, kui selleks on eelarvest raha leitud.

Print Friendly, PDF & Email