Alustas ohvriabi kriisitelefon 116 006 (2)

Ehkki riiklikult ohvriabilt abisaanute hulk suureneb iga aastaga, näitavad uuringud ja statistika, et valdav osa ohvritest siiski ohvriabini ei jõua. 2017. aastal abistas riiklik ohvriabi enam kui 8000 inimest, lisaks kasutasid sajad abivajajad teenuseid seksuaalvägivalla kriisiabikeskustes, naiste tugikeskustes.

Käesoleva aasta alguses käivitunud sotsiaalkindlustus­ameti ohvriabi kriisitelefon 116 006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ja abi on tagatud ööpäevaringselt.

Tihti ei pöördu inimesed pärast vägivaldset või muud halba kohtlemist abi saamiseks politsei poole või ei mõista, et see, kuidas nendega käitutakse, on tegelikult vale või keelatud. Sellistel juhtudel aitabki ohvriabi kriisitelefon, kust ohver saab ära­kuulamist, nõustamist, informatsiooni oma õigustest ja abisaamise võimalustest.

Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Kui helistada ei ole võimalik või kui inimene ei soovi telefoni teel oma murest rääkida, võib abi saamiseks pöörduda ka palunabi.ee lehele, kus ohver saab nõu ja abi küsida veebivestluse kaudu. Ka ohvrite veebinõustamine töötab ööpäevaringselt ja kolmes keeles.

Ööpäevaringne kriisinõustamine telefoni ja veebi teel aitab kindlasti enamatel ohvritel jõuda neile vajaliku abini. Eelkõige prognoosime, et ohvriabi kriisitelefonist võib rohkem abi olla perevägivalla ohvritele. Näiteks saavad kannatanud politseipatrulli juuresolekul või pärast nende lahkumist võtta ühendust kriisitelefoniga, et saada esmast nõustamist ja leppida kokku kohtumine ohvriabitöötaja juures.

Mari Tikerpuu
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna kriisiabi teenuse juht

Print Friendly, PDF & Email