PRIA kärpis Ökoküla toetusi viiendiku võrra (10)

PRIA uurimise alla sattunud Saaremaa lambakasvatusettevõtted said karistuseks 20 protsendi võrra vähem toetusi.

“Saaremaa Ökoküla AS ja MTÜ Ökoabi said nõuetele vastavuse nõuete rikkumise eest kumbki 20% vähendust,” ütles Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) teabeosakonna juhtivspetsialist Eveliis Padar. Mida see rahaliselt tähendab, PRIA avaldada ei saa.

Saaremaa ettevõtete rikkumistest moodustas osa registriteavitustega hilinemine. Eelmise aasta jooksul teatas firma PRIA-le kokku 316 lamba kadumisest. Neist 143 läksid kaotsi jaanuaris-veebruaris, registrile anti sellest teada oktoobris. Ülejäänud 173 lamba kadumine selgus novembris-detsembris, PRIA-t teavitati neist mõnepäevase hilinemisega, vahetult enne VTA kohapealset kontrolli Lümandas asuvas laudakompleksis.

Aasta toetused luubi all

2017. aastal ei saanud PRIA Saaremaa Ökokülalt ega Ökoabilt teateid ühegi lamba kadumise kohta. Ökoküla ja Ökoabi tegevjuht Andreas Väli põhjendas eelmise aasta novembri lõpus registriteavitustega venitamist Saarte Häälele sellega, et 2017. aasta inventuur jäi aastavahetusse.

“Toetust taotlesime inventuurist läbikäinud lammaste alusel, mitte selle alusel, mis on PRIA registris. Seda saab kontrollida PRIA-st ja sellest on teadlik ka vet-amet,” selgitas Väli.

Lammastega seoses on Ökoküla ja Ökoabi saanud peamiselt ute kasvatamise täiendavat otsetoetust ja üleminekutoetust. Toetuse suurust ei arvestata taotluses väidetavalt toetuskõlbulikena ülesantud loomade arvu alusel, vaid selle põhjal, millised andmed PRIA taotlusest lähtudes kindlaks teeb.

Lisaks registrile toimuvad valimi põhjal kohapealsed kontrollid ja nende tulemusi võrreldakse omakorda registriga. Mõlemad loomapidajad on olnud ka mahetoetuse taotlejad-saajad.

Segadus registriandmetega oli osa toetuste vähendamise põhjustest. Nimelt tegi keskkonnaamet sügisel poollooduslike koosluste seiret aladel, kus on varem antud hooldustoetust või mida RMK välja rendib. Kontrolliti alade toetusõiguslikkust ja erinevate hooldusnõuete täitmist, kuid seirete tulemusi keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader ei avalikusta.

Alad nõuetekohaselt hooldamata

RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja Kristi Parro ütles, et RMK-l on MTÜ Ökoabiga üks kehtiv rendileping, Saaremaa Ökoküla AS-iga aga kolm kehtivat lepingut 16 maatüki kohta. Saarte Hääle andmetel oli keskkonna­ameti hooldustoetuste kontroll Saaremaa Ökoküla puhul kirjutanud 11 maatüki kommentaariks, et ala oli 1. oktoobriks nõuetekohaselt karjatamata. Ühe ala puhul märgiti, et see pole hooldatud keskkonna­ameti kinnitatud hooldamisvõttega.

Kõiki alasid, mida keskkonnaamet on seiranud ja kus on tuvastatud rikkumisi, seirab sel aastal ka RMK.

Saaremaa Ökoküla tõmbab endise tegevjuhi Koit Kulli abiga lambapidamist kokku ja seepärast vähendatakse ka RMK maade kasutust. Detsembris loobus Ökoabi umbes 30 hektarist maadest Kuusnõmme külas.

Print Friendly, PDF & Email