Ettevaatust, mersumehed! (35)

Andres Tamm

“Lugedes Elurikkuse Erakonna programmilisi arengusuundi, jäi mul silma põhimõte “alt üles toimiv tõhus riik”,” kirjutab kuressaarlane Andres Tamm. “See on põhimõte, kus bürokraatia asemel toimib avatud ja ennastjuhtiv kodanikuühiskond. Sellega suurendatakse kodaniku vastutust ja vähendatakse riigi rolli.”

Sõites eile üle pika aja trassil Kuressaare–Tallinn, nägin järjekordselt, kuidas Volvo- ja mersumehed praamilt maha sõites hakkasid teistest liiklejatest mööda sõitma, ületades oluliselt ettenähtud kiirust.

Kuna eile öösel oli lund sadanud ja teed küll lükatud, kuid soolalumised, oli selline möödasõit kindlasti ohtlik – nii neile endile kui ka kaasliiklejatele.

Me oleme lugenud liiklusstatistikat, millest nähtub, et üheks kõige suuremaks liiklusõnnetusi põhjustavaks teguriks on sõidukite liigne kiirus. Juht ei arvesta küllaldaselt liiklusolusid ja seetõttu pole sõiduk kui suurema ohu allikas täielikult juhitav. Tagajärjeks on sageli raskete tagajärgedega õnnetus.

Umbes aasta tagasi otsustasin, et korduv piirkiiruse kuni 10-protsendiline ületamine on tegelikult oluliselt ohtlikum, kui ta juhile näib. Seetõttu püüan sõita mitte üle 90 km/h, isegi mitte kuni 10-protsendilise ületamisega. Minu arvates on selline väike kiiruse ületamine juhi mõttemaailmale eriti ohtlik, sest riik politsei näol ei suuda ega soovi sellist rikkumist karistada ning seetõttu tekib nn karistamatuse õhkkond.

Kaugel sellest, et arvaksin, nagu tuleks iga rikkumist karistada, kuid minu arvates on muutunud juhtide arvamus, et seal, kus on piirkiiruseks 90 km/h, võibki sõita 99 km/h – see on lubatud, sest seda ei karistata.

Leian, et niisugune mõttemallide muutus on otseselt tulenev nendest BMW- ja Honda-meeste möödakiirustamisest, kui sa sõidad 90 km/h ja nemad sinust kui postist mööda sõidavad.

Samas laieneb selline mõttemallide muutus ka muude liikluseeskirjade rikkumiste suhtes: kui võib natuke kiirust ületada, siis võib ka natuke peatuda peatumise keelu märgi all ning natuke mööda sõita möödasõidu keelualas.

Seepärast tuleks sellistele möödasõitudele reageerida. Kui riigil pole võimalust ja tahtmist seda teha, siis saaksid liiklejad ise neid juhte korrale kutsuda, näidates oma pahameelt nendele kiirustajatele möödasõidu ajal signaali andes. Sellega tuletaksime me mersumeestele meelde, et kiiruse ületamine on ohtlik ning mitte üksnes kiiruse ületajale, vaid just kaasliiklejatele.

Niisugune reageerimine oleks kindlasti üheks alt-üles toimiva tõhusa riigi väljundiks, mida Elurikkuse erakond võiks algatada, et oma programmilist eesmärki täita.

Print Friendly, PDF & Email