Hobusel ei ole külm! (2)

“Hobused kannatavad väga hästi külma ning Soomes ega Eesti oludes ei ole nii madalaid temperatuure, et hobuseid tuleks sees hoida,” kirjutab hobusekasvataja Jaan-Aleksander Rooda.

Hobustealases kirjanduses on kirjas, et eesti hobune on Põhja-Euroopa metsahobusest põlvnev loom. Sellega seoses kuulub ta ohustatud tõugu loomade hulka, kelle säilitamise kohustus on Eesti riigil. Tegemist on osaga meie loodusest.

On sügavalt ekslik arvamus, et eesti põllumehed aretasid ta ei tea millest põllumajandusloomaks. Iidsetest aegadest on inimene võtnud loodusest loomi nii toiduks kui ka transpordis kasutamiseks. Aborigeenset tõugu loomad saavad kohalikes ilmastikutingimustes suurepäraselt hakkama. Õigem oleks öelda – said.

Kliima soojenemine on tekitanud probleeme kogu elusloodusele. Poleks paha, kui hobuse tervise pärast muretsejad tutvuksid meie veterinaarteaduste doktori Gustav Grünwaldi uurimusega meie hobusest. Doktorikraadi kaitses ta 1920. aastal Berni ülikoolis. Huvitav on tema seisukoht geograafilise laiuse mõjust hobusele. Ta peab oluliseks seda, et Eesti asub põhja pool 57. laiuskraadi ja peab oluliseks selles piirkonnas valitsevat külmafaktorit.

Nüüd võiks ka veidi guugeldada ja selgitada välja, millised olid temperatuurid 1920. aastal 57. laiuskraadist põhja pool. Et mitte toetuda vaid ühe kõrgelt haritud spetsialisti arvamusele, tutvume ka soome põllu- ja metsamajandusteaduste doktori Markku Saastamoineni seisukohtadega. Ta rõhutab, et hobused kannatavad väga hästi külma ning Soomes ega Eesti oludes ei ole nii madalaid temperatuure, et hobuseid tuleks sees hoida või jätta neid liigutamata.

Külmi pidamistingimusi ja rohket väljas veedetavat aega saab kasutada hobuse kaalu langetamiseks. Ka rasvumist tuleb vältida – kui loom saab pidevalt oma energia kulutamise määra suhtes liiga palju süüa, ta rasvub. Kliima soojenemise tõttu on just rasvumine meie hobuste suurim vaenlane. Just selle pärast on hobuste tervise huvides kasulik neid võimalikult kaua Loodenina rannas pidada, et nad oma toiduks ise väheväärtusliku sööda välja kaabiksid ja niimoodi ka palju liiguksid.

Igasugune hobuste söötmine võõraste inimeste poolt ja nende pidev häirimine ei ole lubatav.

Print Friendly, PDF & Email