Hirveküttimise hooaeg pikenes kuu aega (10)

Selle muudatusega saavad jahimehed punahirvede arvukust paremini kontrolli all hoida. Nii pikendatakse punahirve lubatavat jahiaega selliselt, et punahirve vasikate varitsus-, hiilimis- või peibutusjaht algab varasema 1. septembri asemel 15. augustil. Punahirve pullide varitsus-, hiilimis- või peibutusjaht ning ajujaht ja jaht jahikoeraga lõpeb aga varasema 31. jaanuari asemel 15. veebruaril.

Erilist peavalu valmistavad punahirved Saaremaal, kus nende põhjustatud põllukahjude tõttu on hirvest kujunenud nuhtlusliik. Koguni kaks kolmandikku Eesti umbes 7000 punahirvest elab Saaremaal.

“Hirv on küll uhke uluk, kelle jooksuaja möirged ja võitlused on omaette kuuldemäng, kuid ta põhjustab ka omajagu meelehärmi,” sõnas keskkonnaminister Siim Kiisler. “Kuna hirv on nii puusööja kui ka põllukaapija, siis pole tema tekitatud kahjustused metsa- ja põllumeestele sugugi meeltmööda. Just põllu- ja metsakahjustuste pidurdamiseks muudatus sisse viidigi,” selgitas minister.

Saaremaal soovitas keskkonnaagentuur mullu küttida 1700 punahirve. Jahipiirkondade kasutajate küttimissoov oli 1021 isendit. Põllu- ja metsamehed tegid aga ettepaneku küttida vähemalt 1500 hirve.

Print Friendly, PDF & Email