MUHU UUDISSED: Muhulased oo kanged vaidlema!

Muhulasega vaielda olla niisamma tohm tegu kut vassikaga võedu juosta. Neh, aga kui kaks muhulast kukkuvad omavahel vaidlema, siis kolmas kuulab suu muikus pialt, sest sõuke vaidlus oo tüki vägevam kut nende poliitikute sakkimised sial televiisuri sihes.

Nii kangest omas tões kindi põle ükskid teene inimeseluom ilmas-moas, kut oo üks sündin muhulane. Ja kui kaks nõukest saripidi kokku lähtvad ja vaidlema kukkuvad, et kummal õigus oo?! Et kas tõnissepääval piab niipalju pääva paistma, et ratsanik jõvab obuse selga üpata, et siis tuleb kena sui? Või oo õige tükkis sie arvamine, et ratsanik piab jõudma obuse seljast maha üpata, et siis oo inimesed terved? Neh, siikohtas es jäe Taevatuadil koa muud üle, kut et näitas niipalju pääva, et mies oleks jõudn just parasaste obuse selga ja maha koa. Nõnna et sui tuleb kena ja inimestel suuremad terviseäda ep tohiks koa tulla. Ja muhulased suavad kevade rahupärast uiesti vaielda. Siis, kui metsas esimesed lilled omad ninad moa sihest välja pistvad. Siis arutatse jälle, et mis nende nimed koa oo?

Aga sõnnamoani oo viel aega. Ja niikaua võib rahupärast mõjal vaielda. Laupa õhta Koostas näituseks. Jah, just nüid, tuleva laupa, kahekümne kuiendamal kuupääval. Sest siis oo jälle Koosta mälumäng. Nie, kis oo köin, nie juba korda tiadvad. Et pihta akatse kellu seitsmest ja võistkondas võib olla kuni kuus inimest ja et iga inimese kääst tahetse osavõtmise iest kaks eurut ja et Söödivälja Liinule tuleks ikka ennassid enne kirja koa anda võistkondade kaupa. Kõege lihtsam oo mudud kirjuta liinu@koost.ee.

Ja kinuse soab jälle riede, siis kahekümne viiendal. Või tuleva teisibe omingu, kahekümne ühessandal. Ikka Hellamoale mudud. Sedakorda soab nähe jälle ühte alles valmis soan vilmi, midast masu poar nädalt alles Eestis oo voadata soan – “Johannes Pääsukese tõeline elu”. Pileti innad oo viis eurut ja neli eurut. Ja riede akkab kinu pihta õhta kellu kuiest ja teisibe omingu kellu kümnest. Neh, Johannes Pääsuke, sie olli sie pildistaja. Ta oo Muhustkid ju moailmatuma palju pilta tein.

Ja teisibe, kahekümne ühessas, oo sie päe, misest ma mineva nädali kole pitkalt riakisi, et tuleb digioskuste kuolitus, et kõik soaksid ikka kenaste e-kodanikkudeks.

Ja tuleva riedeni, küünlakuu esimeseni, oodetse vallamajase jälle inimeste mõttid, et kelledele võiks seevoasta nie reemiad anda, midast igavoasta andasse.

Vat sõuksed lood ja laulud!

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email