Laste ja perede tugikeskust asub juhtima Aaro Nursi (7)

Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juhatajaks valiti kolme kandidaadi seast logopeed Aaro Nursi.

36-aastane Nursi on OÜ Logopeedilise Teraapia Keskus Kõnekoda asutaja ja juhatuse liige ning töötab 2013. aasta septembrist ka SA Tartu Ülikooli Kliinikum närvikliinikus kliinilise logopeedina.

“Aaro Nursi eelnev töökogemus ja erialane haridus vastavad nendele nõudmistele, mida me ootame Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juhatajalt,” ütles Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Raivo Peeters. “Lisaks on tal selge nägemus ja konkreetsed ideed, kuidas loodav keskus käivitada ja mis suunas edasi liikuda.”

Abivallavanem Helle Kahm lisas, et Aaro Nursi näol võidab Saaremaa hea haridusega ja koostöövõimelise juhi. “Tugikeskuse ülesehitamine on suur väljakutse nii Aarole kui ka meile kõigile, kes me selle teemaga tegeleme. Valla poolt soovime sädet silmadesse ja usku inimestesse!”

Näeb väljakutseid

Aaro Nursi sõnul on keskuse ülim eesmärk toetada lapsi, noori ja perekondi, samuti lasteaia- ja kooliõpetajaid ning haridusasutuste juhte lapse maksimaalse potentsiaali realiseerimises ja arendamises, et temast kasvaks vastutustundlik, töökas, empaatiline ja toimetulev riigi kodanik.

“Pärnus ja Viljandis on küll sarnased keskused loodud, kuid nende teeninduspiirkond on oluliselt väiksem,” rääkis Nursi. “Saaremaal on võimalus olla pioneer ja näidata, et tehes koostööd erinevate osapooltega, üksteist kuulates ja austades, innovaatilisi lahendusi leides ja juba toimivaid praktikaid kasutades, on võimalik luua tugiteenuste süsteem, millest võidavad kõik – nii laps, perekond kui ka haridusasutused, kohalik omavalitsus ja riik tervikuna.”

Seda, et Saaremaal tööd võrreldes tema tegemistega Tartus väheks jääks, Nursi ei arva. “Pigem näen siin väljakutseid,” ütles Nursi Saarte Häälele.

Saaremaaga seotud

Nursi ütles end kursis olevat, et vallavalitsuse plaan Saaremaal tugikeskus luua on tekitanud vastakaid arvamusi ja koguni vastuseisu.

“Lahenduseks pean seda, et erinevate osapooltega tuleb uuesti rääkida ja tuua välja uue süsteemi plussid,” lausus ta. “Kui protsess käima lükata, veenaksid esimesed edulood ka kõige suuremaid kriitikuid selles, et asjal on mõte ja kasu sees.”

Küsimusele, kui põhjendatud on suurte koolide kartus, et seal tegutsevad spetsialistid peavad hakkama töötama ka mujal, vastas Nursi: “Neid spetsialiste, kel oma haridusasutustes koormus täis tuleb, rakendatakse tõenäoliselt ka edaspidi põhiliselt ainult seal. Neile tahame keskuses pakkuda kovisiooni, supervisiooni ja ühiseid koolitusi,” rääkis Nursi. “Arvan aga, et praegu on küsimus eelkõige nendes spetsialistides, kel ühes haridusasutuses koormus täis ei tule ja kes seetõttu peavad käima erinevates haridusasutustes.”

Aaro Nursi sõnul pole Saaremaa tema jaoks võõras koht. “Mind seob Saaremaaga see, et võtsin endale Saaremaalt naise, kes on samuti logopeed,” ütles Nursi Saarte Häälele. “Kuna meil on märtsis perelisa oodata, jääb ta algul koju, aga edaspidi on tal samuti kavas Saaremaal logopeedina tööle hakata.”

Mehe sõnul on tal olnud side ka Vilsandi saarega, kuna seal oli tal suvekodu.

Praegu Tartus töötav Aaro Nursi asub Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juhatajana tööle hiljemalt 1. aprillil.

Print Friendly, PDF & Email