Ettevõtluskonto päästab bürokraatiast (2)

LHV Pank koos maksu- ja tolliametiga tõid viimaks turule ettevõtluskonto teenuse, mis lihtsustab ettevõtlusega tegelevatele eraisikutele maksude maksmist ja aruandlust.

Konto mõte on, et mikroettevõtja või FIE pääseb raamatupidamiskohustusest. Maksu­ameti selgitusel läheb pangas ettevõtluskonto avanul sinna laekunud summadelt automaatselt 20% ettevõtlustulu maksuna maksuametile. See ettevõtlustulu maks hõlmab endas tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kogumispensioni makse osa.

Kui ettevõtluskontole laekuv tulu ületab aastas 25 000 eurot, on maksumäär 40%. Kui tasu ületab 40 000 eurot kalendriaastas, ettevõtluskontot kasutada ei saa.

Vahest üks tuntumaid mikroettevõtjaid, Leisis elav Maire Forsel (fotol), kes tihtilugu oma kogemustele tuginedes avalikult sõna võtab ja inimesi koolitab, on sedagi teemat selgitanud. Tema sõnul sobib ettevõtluskonto ennekõike neile, kes müüvad midagi eraisikult eraisi­kule. Samas ka neile, kelle ettevõtlusega seotud kulud on väikesed ja kelle käive ei ületa 25 000 eurot aastas. Sellisel juhul on kontolt kinnipeetav maks tema sõnul vaid 20% ja see sisaldab nii tulu- kui ka sotsiaalmaksu ning kogumispensioni lepingu sõlminutele ka pensionikindlustust.

Igalt kontole laekunud summalt broneerib pank jooksvalt 20% ja kannab kuu lõpuks kogunenud summa järgmise kuu 10. kuupäevaks maksuametile ettevõtjaga seotud kontole. Maksude osakaal selles 20 protsendis jaguneb automaatselt erinevate maksude vahel.

Ta tõi näiteks, et kui kontole laekub ühes kuus 1000 eurot, siis kinnipeetav maks on sellest 200 eurot ja see jaguneb järgmiselt: tulumaks 75,47 eurot ja sotsiaalmaks 124,53 eurot.

Forsel nentis, et kõik üksiktegijad, kes midagi oma kätega valmistavad, teavad, et peamine, mis toote hinna kujundab, on nende tööaeg. “Näiteks on käsitöö väga aeganõudev tegevusala, kus aga materjalide osa kuludes jääb sageli marginaalseks,” tähendas ta, tuues näiteks oma käsitööettevõtte.

“Kui töötaksin täistööajaga, siis suudaksin teha käivet 2000 eurot kuus. Ettevõtluskonto omanikuna läheks sellest summast maksuametile 400 eurot ja ülejäänud 1600 eurot jääks mulle vabalt kasutamiseks,” selgitas Forsel.

Sellest 1600 eurost tuleb tal maksta ka kõik kulud, aga kuna ta täidab üksnes aeganõudvaid eritellimusi, on materjalikulu vaid umbes 15%. Ehk siis kõige rohkem 300 eurot on see summa, mis tal tuleb 2000-eurose käibe tegemiseks kulutada ja pärast seda jääb talle puhtalt kätte 1300 eurot. “Pole ju vähe ühe käsitöölise jaoks? Samas olen ma pääsenud igasugusest raamatupidamisest ja aruandlusest, sest see kohustus ettevõtluskonto omanikul puudub.”


Kellele ettevõtluskonto sobib?

Ettevõtluskonto on kasulik inimesele, kes osutab teistele eraisikutele teenuseid või müüb tooteid, mille tarbeks ei ole vaja eelnevalt suuri kulutusi teha või mille puhul kannab kulud teenuse tellija.

Näiteks võiksid ettevõtluskontot kasutada lapsehoidjad, koduabilised, remondi- või ehitustööde tegijad, samuti käsitöö tegijad, kunstnikud, oma­kasvatatud toidu müüjad. Ettevõtluskonto on maksude tasumiseks lihtne ja sobib ka uute ettevõtlusvormide puhul, nagu Taxify, Uber või teised jagamisplatvormid. Ettevõtluskonto ei sobi aga kaupade vahendajatele või kui müügihinnast suure osa moodustab sisendkulu.

Print Friendly, PDF & Email