Piirkondlikud tunnustused paika loksumata

ESIMESED: Piirkondadest on esimesena mulluseid olulisemaid tegusid tunnustanud Laimjala. Tuula ja Erkki Pennanen said aasta tegijateks kasside turvakodu Nurrunurk rajamise eest.
MAANUS MASING

Saaremaa valla piirkonnapõhine tunnustamine kohaliku identiteedi toetajana ei ole veel oma lõplikku kuju saanud.

Saarte Hääle palve peale andis vallavalitsus ülevaate, missuguseid tunnustusi põhiliselt endiste valdade piiridele tuginevad kandid läinud aasta tegemiste eest kavandavad. Enamikus on need olemas ja antakse valdavalt üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikel üritustel.

Ainsana on mullused tunnustused selgunud Laimjalas, kus 2018. aasta tegijateks valiti kasside turvakodu Nurrunurk rajanud Tuula ja Erkki Pennanen. Tiitel kuulutati välja möödunud aasta lõpul.

Orissaare osavallakogu annab kolmele oma piirkonna inimesele teenetemärgi ja üks pere saab spordisõbraliku pere tiitli, millega kaasneb 100 eurot. Teenetemärgiga rahalist preemiat ei kaasne – kõik need tunnustused antakse üle vabariigi aastapäeva kontsertaktusel Orissaare kultuurimajas 21. veebruaril.

Mustjalas valitakse teenetemärgi saaja, teenetemärk antakse ühele inimesele vabariigi aastapäeva peol 22. veebruaril Mustjala rahvamajas.

Leisi osavallakogu kogunes eile, et valida 16 esitatu hulgast Karja kihelkonna aasta tegu – välja kuulutatakse see 23. veebruaril Pärsama kultuurimajas vabariigi aastapäeva peol.

Kihelkonnal erinevalt varasematest aastatest tänavu tänukirju ei jagata. Küll aga antakse vabariigi aastapäeval 24. veebruaril Kihelkonna rahvamajas üle väikesed meened mullu Kihelkonna piirkonnas sündinud lastele ja nende emadele-isadele.

Salme osavallakogu valib Salme kandi tegija 2018 – silmapaistva tegutsemise eest kodukandi hüvanguks. Tunnustuse pälvinu kuulutatakse välja 24. veebruaril Salme kultuurimajas vabariigi aastapäeva aktusel.

Pöide osavallakogu valib aasta teo ja aasta tegija – millal valimine ja tunnustuse üleandmine toimuvad, täpsustub veel.

Valjala osavallakogu ja külavanemad hakkavad 6. veebruaril arutama, kas ja kuidas oma piirkonna inimesi vabariigi aastapäeva puhul tunnustada. Lääne-Saare kogukonnakogu tahaks ka oma piirkondadest (Kärla, Kaarma, Lümanda) leida igaühest ühe inimese või teo, keda või mida tunnustada, aga praegu on asi veel otsustamata. Lahtine on tunnustamiste küsimus ka Torgus ning Pihtlas tunnustamise traditsiooni ei ole.

Kuressaare linn jagab oma tunnustusi linna sünnipäeval.


Maakonna teenetemärgile neli kandidaati

Tähtajaks esitati Saare maakonna teenetemärgile neli kandidaati. Saaremaa valla aasta teo tiitlile esitati viis, aasta tegija aunimetusele aga kaks kandidaati.

Maakonna teenetemärkide ja vapimärkide väljaandmist korraldab Saaremaa vallavalitsus maakonna ülesannete täitjana.

Saare maakonna vapimärk antakse maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, samuti maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse tunnustamiseks. Saare maakonna teenetemärk antakse maakonnale osutatud teenete eest või saavutuse tunnustamiseks.

Vapimärgi ja teenetemärgi omistamise otsustab Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valla esindajatest moodustatud komisjon, mille kinnitab Saaremaa vallavalitsus oma korraldusega.

Saaremaa aasta tegija ja aasta teo tiitel antakse aasta jooksul oma tegevusega Saaremaa valla heaks silma paistnud isikutele või tunnustatakse Saaremaa valla jaoks olulise tähtsusega ettevõtmisi.

Aasta inimese ja aasta teo tiitli andmise otsustab Saaremaa vallavolikogu eestseisus.

Teenetemärgid, vapimärgid ja tiitlid annavad üle Saaremaa vallavolikogu esimees ja Saaremaa vallavanem Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud valla pidulikul üritusel.

Print Friendly, PDF & Email