Üheksa veekogu koelmualad saavad peagi puhtaks (9)

Saaremaa vald kavatseb tuleval aastal puhastada taimedest ja setetest üheksa veekogu suudmed, et taastada kalavarud ja anda õngemeestele võimalus kala püüda.

Projekt hõlmab Kihelkonna, Randküla, Oitme, Riksu, ja Leisi jõge ning Pilguse, Aenga, Põldealuse ja Tori lahte Vilsandil. Valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et valik põhineb kalateadlaste ja kalurite ettepanekutel. Ühest küljest loob see õngemeestele võimaluse kevadel kalale minna, teisalt vabastab suudmed nõukogude ajal põldudelt plehku pannud väetiste reostusfoonist, mis pilliroo ja taimestiku vohama pani.

Kihelkonna jõel puhastatakse setetest ja pilliroorisoomist 390 m pikkune lõik, mis jääb Papissaare tee truubi ja vaba vee vahele. Pilguse lahe suudmes kaevatakse Otsetnina otsas 150 m pikkuselt lahti vana läbivoolusäng, mille 2005. aasta jaanuaritorm täis kandis. Randküla jõe suudmes saab puhtaks 140 m pikkune lõik võsa piirist üleujutatava ala piirini. Oitme jõe sängi puhastatakse 450 m ulatuses. Riksu jõel eemaldatakse paremkaldalt 125 m pikkuselt jõesängist pilliroorisoomid. Samuti eemaldatakse risoom 75 m ulatuses Muha ninale viiva tee truubist allavoolu ning puhastatakse 60 m pikkune lõik Riksu jõe suudmes. Leisi jõest eemaldatakse 15 vette kukkunud puud. Vilsandil asuva Tori lahe maapoolseim sopistus puhastatakse sinna kogunenud setetest 270 m pikkuselt. Aenga lahel saab puhtaks aga 180 m pikkune lahte merega ühendav kraav ning 355 m pikkune Põldealuste lahega ühendav kraav.

Holmi sõnul tehakse need tööd ära soodsa ilma ja madala vee korral kalade kudeperioodi välisel ajal 2019. aasta teises pooles ning 2020 kevadel saavad kalamehed juba õngitsema tulla. Koelmualade süvendustöid on kavas rahastada Euroopa merendus- ja kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetmest “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”, mida administreerib MTÜ Saarte Kalandus. Sama meede rahastas mullu Muhus Nossa soone, Lõetsa jõe, Pädaste jõe ja Soonda jõe suudmealade puhastustöid.

 

Print Friendly, PDF & Email