Töötuid taas paarikümne võrra rohkem (1)

Detsembri lõpus oli Eestis töötuna registreeritud 31 081 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,8%. Võrreldes aastataguse ajaga on registreeritud töötute arv jäänud samale tasemele. Uusi töötuid registreeriti detsembris 4697.

Saare maakonnas oli läinud kuu lõpuks töötuna arvel 562 inimest. Kuu varem oli töötuid 544. Saaremaa vallas oli aasta lõpuks töötuna registreeritud 527 inimest, Muhus 32 ja Ruhnus kolm inimest.

Registreeritud töötuse määr oli detsembri lõpus taas kõige kõrgem Ida-Virumaal (8,8%), viimasel paaril kuul oli suurim tööpuudus Valgamaal.

Kõige madalam oli registreeritud töötuse määr detsembris Hiiumaal (3,3%). Vähenenud töövõimega töötuid oli detsembri lõpu seisuga pisut üle 10 000 ehk ligi kolmandik registreeritud töötutest.

Detsembris oli töötukassal vahendada üle 7300 töökoha üle Eestis. Uusi tööpakkumisi lisandus ligi 3000. Töötukassa abiga asus detsembris tööle või alustas ettevõtlusega üle 2300 inimese (sealhulgas 526 vähenenud töövõimega inimest).

Print Friendly, PDF & Email