MUHU UUDISSED Elu lähäb ikka muodsamaks

Sest oo masu kümmekonna voastad, kut riik panni paika, et vanade inimeste pensejoonisid änam kojo kätte ep tassita. Et pannasse puhas kuardi piale ja küsige ise ja võtke sialt “nutumüüri” sihest välja. Kas kõik ühe korraga või jupikaupa, just igaühe oma asi. Ja siis tulli Liivavahel esiteks ikka ühna tiheli mõni vanainimene mo juure, et kuule laps, sind ma tia ja aita nüid mind. Et ma ütle soole omad numbrid ja voata ons mo pinss üle tuln ja aita see mool kätte soaja. Ja siis ma aitasi koa. Mõni soatis emale terissid, mõni isale, mõnda ma tiadsi-tunsi easte, mõnda paljast nägupidi, neh, et oo muhulane küll, aga kisse oo, sie jähigid vahest tiadmata.

Läks paljast voastapäävad ja änam es küsi keegid, et tule ja aita. Ollid omale selgeks tein puhas, et mesmuodi selle raha sialt seena sihest kätte suab. Nõnna et põle irmu, et vanad inimesed ep õpi änam.

Ja nüid oo jälle uied siadused. Neh, kui inimesed omale nie paroolikoardid sõnna panka eluaegas võtsid ja ää õppesid, et kuidas sie arvete maksmine nendega köib, siis soh… nüid ep tehta nendega jälle änam midad. Nüid suab paljast ID-koardiga või mobiil-IDga või Smart-IDga omasid rahasid üle kanda ja arveid ää maksa.

Ja iseenesest soab dokumentisid koa allkirjasta nende ID-koartidega. Ja neh, oo neidkid, kis ep oska viel e-postigid vastu võtta ja kis ep tiagid, mis imeasi sie internett üldse oo. Aga põle taris mõtelda mitte, et ma ete ep tahagid tiada. Kui ikka sie surfamise kunts selgeks soab, siis unub varsi üldse ää, et televiisur koa majas oo. Veispukist soab tüki moad targemaks kut televiisurist.

Ja et miks ma sii niikaua ole nõukest juttu veeretan? Katsuge nüid aegsasti meele jätta, et 29. jaanuaril kellu ühessast kuni poole viieni oo Liiva koolimajas digioskuste algkuolitus täiskasvanutele. Et põle üldse tähtis, kui vana sa oled, kui ikka juba kahessatesn oo ette kukkun ja ID-koart taskus oo, siis aga muudkut mine. Aga neh, ennassid tuleks ikka kirja koa anda enne. Ja selle jäuks oo taris elista Valga Triinule 45 98 196 või siis 56 646 773.

Aga mineva nädali tulli Kuresarest koa kenasid uudissime. Meite soare tansiõpetaja, Põitse Ännika Anne, neh Keerdi Anne siis, sai oma tüö iest reemia. Ui ta olli seda veart küll. Ma alles ilja aa iest, jõululaada aegas, voatasi, et kus Anne paneb masu kõik karud koa tantsima, kui taris oo. Juba pissiksed lasteaalapsed oo ta juhenda ja siis Tokroes ja Ätses ja. Neh ja seda särtsu taal jägub ja ta oo nii kiire püöruga koa, et Muhust üksi jäeb ju taale vähäks. Taal oo neid tansirühmasid masu üle poole Soaremoa koa viel jäuks. Neh, et siis ikka kerged jalga soole, Anne, ja nii samma erksad mielt kut siiamoani!

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email