Lossi 17 võib saada ajutise loa (16)

Saaremaa vallavalitsus otsustas, et Kuressaares Lossi tn 17 asuvatele ilma igasuguste lubadeta püstitatud hoonetele tuleb tellida audit. Juhul kui hooned vastavad nõuetele, antakse neile kolmeaastane ajutine kasutusluba ilma pikendamise võimaluseta.

“Edaspidise ehitusõiguse väljaselgitamiseks tuleb krundile tellida muinsuskaitse eritingimused ja esitada taotlus detailplaneeringu algatamiseks,” ütles abivallavanem Mart Mäeker.

Vallavalitsus keelas eelmise aasta lõpus Lossi tn 17 tegutsemise ning sealne populaarne söögikoht Saaremaakera sulges läinud nädalal uksed. Põhjuseks see, et nende kasutuses olevatele hoonetele oli viimati antud ajutine kasutusluba 2014. aasta lõpuni. Hiljem on hooneid küll pidevalt uuendatud, kuid luba neil ei olnud.

Eelmisel aastal hakkas Saaremaakera tegevus häirima söögikoha naabreid, põhjuseks liialt vali muusika, mida õhtustel üritustel mängiti. Seega tekkis naabritel kahtlus, kas hooned on ikka nõuetekohaselt püstitatud.

Print Friendly, PDF & Email