Kas digiõpik või paberõpik ehk Ärge kartke digimaailma (10)

Hilde Kurg

“Digimaailm peab koolis saama sama selgeks kui kriitiline mõtlemine ja lugemisoskus – selleks tuleb kõike õppida ja ajaga kaasas käia,” kirjutab Orissaare gümnaasiumi õppealajuhataja Hilde Kurg.

Õppetööst kokkuvõtteid tehes tuleb tunnistada, et aeg liigub pöörase tempoga ning õppimine on üks väga aktiivne ja põnev protsess. Vahel on õpetajana tunne, et kui seda n-ö doktor Google´it ei oleks, kuidas siis üldse elus edasi jõuaks? Siinkohal meenub mulle vana hea anekdoot, milles autoomanik tänas saatust, et tal auto olemas on, sest kuidas ta muidu jõuaks auto parandusse viia, tellitud juppidele järele sõita jne. Nii on ka koolielus – hea, et meil on digivahendid ja lahendused, mille abil kiiresti infot hankida, kuid kurb, kui me nende alla mattununa muud ei oskagi enam kasutada.

Eelnevast lähtudes mõtisklen veidi selle üle, kuidas meie koolis lood on. Üldiselt toetame digivahendite kasutamist õppetöös põhimõttel: “Kui teeb elu lihtsamaks ja toetab õppetööd, tuleb kasutada. Kui aga paberi, õpiku ja muude vahenditega saab parema tulemuse – tuleb kasutada neid.”

Keelamine pole mõeldav

Selleks, et aidata noortel inimestel õppetöös paremini asjadest aru saada ning arukalt edasi liikuda, tulebki nii õpetajal kui ka lapsevanemal suunata noort inimest kasutama digimaailma võimalusi vastutustundlikult ja ennast arendavalt. Oskus kriitiliselt hinnata infot ja mõtestada oma tegevust nii suhtlusportaalides kui ka õppetööd tehes tuleb vaid neid keskkondi kasutades. Seega pole mõeldav, et keelame digivahendite kasutamise ära ja siis hakkavad õpilased rohkem omavahel suhtlema või infot paremini hindama.

Orissaare gümnaasiumis kasutatakse õppetöö toetajana erinevaid digiõpikuid ja rakendusi, mille abil saab nii mõnegi teema paremini selgeks.

Väga tore digiõpik on Foxcademy, mida mina kõige enam kasutan, seepärast oskan selle kasutegurit ka kõige enam hinnata.

Praeguseks on Foxcademyl valmis kümme reaalainete veebiõpikut. Matemaatika-, füüsika- ja keemiaõpikute kallal töötavad kogenud õpetajad ja noored akadeemikud – näiteks matemaatikat veab Elo Reinik ja füüsikat Cambridge’i ülikooli vilistlane Rasmus Kisel jne.

Meie kool kasutab nendest õpikutest kõige usinamalt keemiaõpikuid ning vahel toetame õpilasi ka füüsika- või matemaatikaõpikute näitlikustava materjaliga. Eriti head on selle keskkonna õpikute selgitavad joonised, mida on võimalik liigutada ning seetõttu muutub õpitav ruumiliselt hoomatavaks. Lisaks võimaldab keskkond õpetajal koostada lihtsalt teste ning neid nimeliselt õpilastele jagada. Samas on õpilastel võimalik keskkonda koduse õppetöö toetajana kasutada. Õpetajat toetavad veel õpianalüüs ja võimalus igale õpilasele individuaalselt läheneda, sest keskkonda tuleb sisse logida ning tulemused ja töö on isikustatud.

Õpimeetodid olgu mitmekesised

Ka õpilaste tagasiside, mida küsisime klassidest, andis tulemuseks pigem positiivse suhtumise. Oli neid, kellele väga meeldis, kes tundsid, et see aitab õppimisele kaasa, ja ka neid, kes ütlesid, et sobib ka paberraamatust õppimine. Seega on õpilased klassides erinevad ja seepärast peavad ka õppemeetodid olema mitmekesised.

Lisaks eelnevale kasutavad meie kooli õpetajad mõnes aines veel opiq.ee keskkonda ja majandustundides Eliademy keskkonda, eKoolikoti võimalusi jne.

Ka algklassid toetavad õppetööd usinasti erinevate keskkondadega, mis aitavad õppetööd mängulisemaks muuta, kuid samas kiirema lahendusena edasi juhtida. Lisaks erinevatele mängulistele rakendustele kasutavad õpetajad paberõpikute kõrval ka kirjastuste digiõpikuid. Ja ka robootika toetab õppetööd Blue Bottide ning WeDo ja Lego Education´iga. Seda loetelu võiks jätkata veel pikalt.

Orissaare gümnaasiumi kasutatavad digilahendused tõhustavad õppetööd ja lisavad õppeprotsessi innovatiivsust. Olen seisukohal, et meie kooli õppetöö on kaasaegne, õpilasi toetav ning rakendatakse parimaid meetodeid, et aidata noortel inimestel kujuneda kooskõlas tänapäeva ühiskonna soovidega.

Digiõpik ja paberõpik ei ole konkurendid, kui neid kasutatakse mõistlikult parima praktika taotlusel ning seejuures arvestatakse õpilase võimeid ja oskusi.

Ärge kartke digimaailma, kuid ärge unustage ka vanu häid meetodeid! Kui peate vajalikuks toetada lapse arengut läbi digivahendite, siis kool suunab neid vahendeid kasutama eesmärgipäraselt.

Print Friendly, PDF & Email