Valjala kergliikustee ehitamine ei kuulu valla plaanidesse (3)

Kuigi Valjala vald esitas Saaremaa vallaks ühinemisel oma eelarve projekti keskusesse kergliiklustee ehitamiseks, on Saaremaa vallavalitsus seisukohal, et seda ei näe ette ükski eelarve.

Valjala osavallakogu tõstatas oma detsembrikuus toimunud koosolekul küsimuse, kas kergliiklustee rajamine on planeeritud aastasse 2019 ja kui ei, siis kuhu investeeringuks planeeritud raha on suunatud.

Saaremaa vallavalitsuse antud selgituses öeldakse, et ei vallavolikogu kinnitatud eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 ega ka valla 2019. aasta eelarve eelnõu ei sisalda investeeringuobjekti “Valjala valla kergliiklustee” maksumusega 44 500 eurot. Sellist objekti ei kavandatud ka valla 2018. aasta eelarvesse.

“Saaremaa valla eelarve, sealhulgas selles sisalduvad investeeringuteks ettenähtud vahendid, sõltub valla kui terviku vajadustest ja rahalistest võimalustest,” märkis oma vastuses vallavolikogu esimees Tiiu Aro.

“Seega ei ole võimalik ka vastata küsimusele, kuhu investeeringuks planeeritud raha suunati. Valla investeerimisobjektide loetelu vaadatakse igal aastal üle koos eelarvestrateegia ja eelarve eelnõu ettevalmistamisega.”

Valjala vallavalitsus kaalus juba 2015. aastal võimalust rajada alevikku kergliiklustee, mis muudaks vallamaja juurest rahvamajani viiva teelõigu jalgsi ja rattaga liikujate jaoks turvalisemaks. Ettepanek kajastus ka valla arengukavas.

Valjala osavallakogu esimees Kaido Kaasik ütles, et kergliiklustee oli valla rea peal ja maanteeametiga kokkulepe olemas selle ehitamiseks 2020.–2021. aastal.

“Praegu on aga selline jõuetuse tunne, kus keegi midagi ei räägi ja nagu asuks vallavalitsus Brüsselis või Moskvas,” tõdes ta. “Vald peaks omaosaluse panema, aga kui jääme selliste summade taha, siis on see natuke arusaamatu. Ajame asja muidugi edasi.”

Print Friendly, PDF & Email