Saaremaa vald tunnistab ääremaastumise ohtu (37)

KATRIN PIHLASE sõnul on nii, et kui varem sai enamiku asju ikkagi kohalikus vallakeskuses korda aetud, siis nüüd tuleb linna sõita.
MAANUS MASING

Vallavalitsus leiab, et ühendvalla moodustamisega on kaasnenud ühinenud omavalitsuste keskuste olulisuse vähenemine ja sellega kasvab ääremaastumise risk.

Seisukoha kujundas vald seoses sellega, et soovib riigilt saada enda omandisse Sauveres asuvat Vaheliku maaüksust, et anda see MTÜ-le Sauvere Arendusselts ja võtta kasutusele Sauvere piirkonna külaplatsina. Selles küsimuses saatis vallavanem Madis Kallas maa-ametile kirja, mille sõnastus viitab otseselt ääremaastumisele (vt lõiget kirjast foto peal -toim). Külaplatsi jaoks maa hankimises näebki vallavalitsus võimalust hoogustada kohaliku kogukonna tegemisi ning seista vastu ääremaastumisele.

Külaplatsi ootava Sauvere arendusseltsi esindaja Katrin Pihlas tõdes Saarte Häälega rääkides, et valla kartused pole asjatud.

Pihlas märkis, et Sauvere on oma asukoha poolest kogu aeg mingis mõttes ääremaa olnud. Ääremaa oldi nii Kärla vallas kui ka Lääne-Saare vallas. Lisaks asub kuuest külast koosnev kogukond üsna suurel maa-alal ning seni pole neil olnud ühtegi kooskäimise kohta. Kõik platsid, külamajad ja rahvamajad jäävad kaugemale.

Katrin Pihlase sõnul ongi nende kanti elus hoidnud ja turgutanud just sellesama seltsi loomine, mis hoiab kodukandi vaimu üleval. Sellele omakorda on tõuke andnud elanike ja sealhulgas ka noorte Sauverre elama tulek. Nüüdse käiguga aitab ka vald kaasa.

“See on meie unistus,” ütles Pihlas. Ta rääkis, et seltsi jõulupeol oli üks seltsiliige suisa jõuluvanale luuletuse kirjutanud, mille sisuks unistus ühisest kooskäimise kohast.

Saaremaa vallavolikogu piirkondliku arengu ja külaelu komisjoni juht Raimu Aardam nentis, et omajagu tõde on valla kartuses tõesti. Tema sõnul on keskused juriidiliselt ju kadunud ning asjaajamine liikunud linna.

Aardami sõnul sõltub olulisuse kadumise tunnetamine paljuski kohalikest endist. On piirkondi, kus on tugevamad teenuskeskuste juhid, osavallakogud ja kohaliku elu edendajaid. Paraku on ka selliseid piirkondi, kus nii ei ole.

“Inimestel on seal tõesti tunne, et kõik viidi minema, linna,” ütles Aardam. Tema sõnul saabki vald aidata just selliste nõksudega nagu Sauvere puhul.

“Üks on selge, piirkondadele tuleb anda rohkem otsustusõigust tagasi,” kinnitas Aardam, kelle sõnul on mandrilt mitmeid näiteid, et kohtadele on taas rohkem õigusi antud.


Vallavanem: kirja sõnastus oli ebaõnnestunud

“Maa-ametile saadetud kirja sisu on tegelikult väga positiivne, sest eesmärgiks on saada kohaliku MTÜ omandisse külaplatsi maa. Kirja koostas valla majandus- ja haldusosakonna spetsialist, kuid selles osas on sõnastus ebaõnnestunud, nagu oleks vallavalitsus seisukohal, et ääremaastumise risk on tõusnud. Kindlasti on vallavalitsus seda meelt, et valla eri piirkondade tegevust tuleb igati toetada ja selle näiteks on ka praegune soov MTÜ-le vajalik maa taotleda.”

Madis Kallas, Saaremaa vallavanem

Print Friendly, PDF & Email