Konkurentsiamet uurib Saaremaa suurt elektrikatkestust

Konkurentsiamet algatas eile järelevalvemenetluse Elektrilevi OÜ suhtes seoses 9. jaanuaril Kuressaares ja selle lähiümbruses toimunud ulatusliku elektrikatkestusega.

Järelevalvemenetluse eesmärk on selgitada välja elektrikatkestuse põhjused ja võimalikud tagajärjed ning see, kas tegu võib olla elektrituruseaduse rikkumisega.

“Kuna tegemist oli mitu tundi väldanud elektrikatkestusega, mis halvas oluliselt inimeste igapäevast elu, siis on meie esmaseks ülesandeks välja selgitada, kuidas edaspidi sarnaseid juhtumeid vältida,” kommenteeris menetluse alustamist ameti peadirektor Märt Ots.

Elekter läks kolmapäeval ära kell 9.51, kui Kuressaare külje all Sikassaare ja Nasva vahelist 35 kV õhuliini tabanud rike põhjustas omakorda Sikassaare ja Nasva alajaama väljalülitumise. Rike jättis kolmeks tunniks vooluta pea 13 000 klienti.

Amet ootab Elektrilevi OÜ selgitusi hiljemalt 24. jaanuariks.

Print Friendly, PDF & Email