Vald võtab koondatud perenaise ametisse tagasi (15)

Kuni Tagavere seltsimaja koristamise ja kütmise probleemidele pole lahendust leitud, sõlmitakse kuuks ajaks käsundusleping maja endise perenaisega.

Jüri Linde

Saaremaa abivallavanema Jüri Linde (pildil) sõnul kohtuvad kolmapäeval Tagaverel käinud valla töötajad tuleval nädalal vallavalitsuse teiste osakondadega, et arutada, kuidas lahendada Tagaverel tekkinud probleem. Samal ajal uuritakse, kuidas on taoline olukord lahendatud teistes külamajades.

Jüri Linde tõi näiteks, et samas Orissaare piirkonnas asuva Kavandi külamaja majandamisega saab MTÜ Kavandi Kandi Selts ise hakkama. Ka Võhma endises koolimajas asuvat külamaja majandab mittetulundusühing ise, olles palganud veerandkohaga töötaja, kes maja korras hoiab.

“Kuna samas majas asub ka valla raamatukogu, siis aitab vald maksta külamaja elektrit,” sõnas Linde. “Üldjuhul saavad seltsid külamajade korrashoiuga ise hakkama.”

Orissaare teenuskeskuse juht Taavi Kand on vallavalitsusele välja pakkunud, et lahenduseks võiks olla edaspidi MTÜ-le vajalike kulude ulatuses tegevustoetuse andmine, mille eest MTÜ hangiks vajaliku teenuse.

Probleem vallale kuuluva Tagavere seltsimaja korrashoiuga tekkis pärast seda, kui vallavalitsuse kultuuriosakond maaraamatukogude võrku optimeerides koondas raamatukogu perenaise, kes hoolitses terve endise koolimaja ja seda ümbritseva kinnistu eest. See kohustus oli plaanis panna raamatukoguhoidjale, kes otsustas aga töömahu kasvu tõttu 1. veebruarist ise ametist lahkuda.

Tagavere seltsimaja, endine algkoolihoone kuulus Orissaare vallale, kes andis sellest ühe 1. korruse ruumi 2005. aastal MTÜ-le Tagavere Optimistid tasuta kasutamiseks. 2008. aastal anti kogu hoone MTÜ kasutusse, kuid töötajate töötasu ja raamatukogu kulude maksmise kohustus jäi vallale. Leping kehtib 1. jaanuarini 2022.

Print Friendly, PDF & Email