Uus lüpsilaut Kapra külla (11)

KAIDO KAASIKU sõnul on esimeses etapis plaanis välja ehitada uus laut kuni 250 lüpsilehmale.
MAANUS MASING

Tuule Gruppi kuuluv Pöide AG plaanib lähiaastatel ehitada Orissaare–Masa tee äärde Kapra küla algusesse uue farmikompleksi lüpsilehmadele.

Tuule grupi põllumajandusosakonna juhataja Kaido Kaasik ütles, et praegu asuvad Pöide AG lüpsilehmad Muhus Hellamaa farmis, kuid see farm on ajale jalgu jäänud ega vasta enam tänapäevastele loomapidamisnõuetele. Farm rajatakse tootmismaale, mis üldplaneeringu järgi on mõeldud maamajanduse arendamiseks.

Esimeses etapis plaanitakse Kaasiku sõnul välja ehitada uus laut kuni 250 lüpsilehmale. Lisaks ehitatakse lauda juurde kaasaegne sõnnikuhoidla, söödahoidlad ja muu vajalik infrastruktuur lauda teenindamiseks. Eesmärk on rajada nüüdistehnoloogiatel põhinev keskkonnasõbralik laudakompleks, kus tänapäevased pidamistingimused tagavad loomadele hea tervise, mis loob eelduse kvaliteetse piima tootmiseks.

Ettevõtja Vjatšeslav Leedole kuuluv Tuule Grupp ostis Hellamaa farmikompleksi koos sinna juurde kuuluvate maade ja rendimaadega ning 180-pealise maheveisekarjaga 2012. a sügisel aktsiaseltsilt Ühinenud Farmid. 2013. aasta sügisel hakkas Hellamaa farm pärast pooleteise aasta pikkust pausi uuesti piima tootma.

Alates 2011. aasta sügisest on Tuule Grupi ettevõtted ja koostööpartnerid rekonstrueerinud lihaveistele neli ja ehitanud kaks uut lauta. Tuule Grupi loomalautade ehitusplaan startis 2011. aastal, kui Lätiniidil valmis maakonna esimene 240 kohaga lihaveiste nuumalaut.

2014. aastal sai Laimjala vallas Jõe külas valmis nuumalaut 664 loomale, millele sügisel lisandus 570-kohaline laiendus. Samal ajal anti Kogulas uue ehitisena käiku kahest laudahoonest koosnev 864-kohaline ammelaut. Oktoobris alustas uut elu 571 lihaveist mahutav rekonstrueeritud Oti laut.

Print Friendly, PDF & Email