MUHU UUDISSED: Olli ikka vali tuul

Tia, kui uus voasta akkab ikka nõukse irmpsa tuule ja tormiga pihta, kas siis tulebkid irmus tormine voasta? Ja et kas sõuke torm oo paljast luoduses või tuleb terve ilmaelu nii ullu tormine? Et neh, sured kanged valimised tulemas ja mine sa tia, mis pärast neid jälle soama akkab. Siis kipub kisa kole valjuks minema küll igakordas. Soh, ma ole koa nüid kogemata kombel ennustajaks akan. Nüid oo ju kole muodis, et kõik oo sured ennustajad ja selgestnägijad. Ikka piab ajaga ühte jalga köima.

Mineva kessiku olli küll sõuke säoti ilm, et es taha mitte nina kambrist välja pistagid. Isegid lekrid virutas igaspuol välja, mõndas kohtas paljast pireks aaks, aga mõndas kohtas olli rahvas ikka masu poole pääva küinlavalges. Meite ojojad, neh nie, kis bussiga Leisis köivad, nie es julgen koa üle väenasilla akata minema mitte. Et viimaks oo ülepiakaela kõik väinas külma vie sihes, bussiga seltsis. Neh, sie sur kange Karsumm, sial Orisares, olli koa juba seks aaks ammuks läbi ja mis sa sial siis änam tohmid. Nõnna siis jähidkid muhulased mineva kessiku kojo tuulpüöse. Aga nüid oo ull ilm müödas ja äkist ikka änam nii ulluks ep läha. Nüid vilgutse ikka jälle Leisivahet. Iga kessiku õhta kellu kuiest akkab buss Liiva kirgu parklast minema ja Annelile tuleks ikka tiada koa anda, kis minemas oo.

Mineva riede õhta olli Hellamoal kinu. Kellu kuiest akkas ja vilm olli sie kangest kena laste kinu. “Eia jõulud Tondikakul”. Rahvast olli kinus küll ja viel. Kallaste Anduvälja Maie olli koa kinu aegas Hellamoal ja pakkus kinulistele omatehtud vahvlid ja jäätist. Kena tummine värk olli. Põle sial koonerdamist oln küll misegagid. Sündivad süia mõlemad – jäätis ja vahvlid koa. Nõnna et muhulaste arust ta võib oma vabrikule viled piale panna küll.

Aga pühabe, kolmeteistmendal, soab jälle teaatri minna. Ikka mudud Liiva koolimajase. Sie oo ainumas nõuke koht, kus soab kenaste ja rahupärast katusse all Muhus teaatrid voadata. Sedakorda tuleb oma tükiga “Naised meeste maailmas” külase Soaremoa teaater. Tüki autur ja lavastaja oo Väino Uibo. Ja pitkust arvatse olavad umbest ühe tunni jägu. Kaks osa pidada olema. Ah neh, pihta akatse teaatri näitamisega kellu ühest. Ja pileti innaks oo üteldud viis eurut.

Kenad teaatri voatamist siis ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email