Vallavõim hakkab Tagavere koondamispraaki klaarima (7)

Saaremaa vallavalitsuse inimesed lähevad täna Tagavere seltsimajja uurima, kuidas lahendada raamatukogu perenaise koondamise tõttu tekkinud segane olukord.

Maaraamatukogude võrku optimeerides jätsid Saaremaa vallavalitsuse kultuuriosakonna töötajad tähelepanuta tõsiasja, et Tagavere raamatukogu perenaine hoolitses terve endise koolimaja ja seda ümbritseva kinnistu eest.

28. detsembril sai raamatukogu perenaine vallavanem Madis Kallase allkirjaga koondamisteate, mille kohaselt tal uuest aastast tööd enam ei ole. Samuti selgus aasta hakul, et veebruarist lahkub ametist ka raamatukoguhoidja.

Eelmisel nädalal saatis Tagavere Optimistid MTÜ juhatuse liige Elle Mäe vallale palve leida võimalus Tagavere seltsimaja perenaise ametikoht säilitada. “Kogukond arvab, et seltsimajale on perenaist, kelle töökohustuste loetelu on pikk, väga vaja. Samuti arvame, et tööde ühiskondlikus korras teostamiseks on maht liialt suur,” märkis Mäe.

Mäe selgitas, et kui Tagavere algkool 2008. aastal kinni pandi, jäi majahoidja ametikoht alles. Peale maja sees tehtavate tööde nõuavad aastaringset hoolt seltsimaja kiviaiaga ümbritsetud aed ja lillepeenar. Lisaks kuulus perenaise tööde hulka bussiootekodade korrashoid ja kahe küla keskuses asuva lillepeenra ümbruse niitmine.

Valla kultuuriosakonna juhataja Mihkel Tamm ütles, et täna lähevad vallavalitsuse töötajad ja Orissaare teenuskeskuse juhataja Tagavere olukorraga tutvuma ja inimestega rääkima. “Lahendus sünnib pärast seda,” lausus ta.

Tamme sõnul oli Tagavere raamatukogu perenaise ametikoht raamatukogude struktuuris erandlik ehk ainus, mis polnud seotud raamatukogu sisulise töö ja juhtimisega. “Tavapäraselt täidavad peaaegu kõik raamatukogude juhatajad oma töö kõrvalt lisaülesandeid, milleks on ka oma tööruumide koristamine. Seetõttu oli see struktuuri ühtlustamise mõttes õige,” märkis ta.

Tamm rääkis, et tutvus majas tegutsevate MTÜ-de rendilepingutega. Näiteks MTÜ Tagavere Optimistid on maja kasutada saanud tasuta ja vald on tasunud ka kommunaalkulud. “Järgmiseks aastaks on seltsile planeeritud valla eelarvest ka tegevustoetus. Siinkohal tekib küsimus, millised on seltsi kohustused maja kasutamisel?” nentis Tamm.

Orissaare teenuskeskuse juht Taavi Kand selgitas vallavalitsusele koostatud ülevaates, et kui Orissaare vald kinnistu Tagavere Optimistidele kasutada andis, jäi kulusid endiselt katma vallavalitsus. “Tundub, et kulude jätkuv katmine vormistati suulise kokkuleppega, kuivõrd lepingust tulenevalt peaks vallavalitsus katma vaid kitsalt raamatukoguga seotud kulusid,” ütles Kand.

Tema sõnul ulatusid raamatukogu alluvuses töötanud perenaise tööülesanded raamatukogust oluliselt kaugemale. See pole Kandi hinnangul mõistlik, kuivõrd raamatukogul puudub sisuline seos nii ülejäänud hoone ja kinnistu kui ka bussiootepaviljonidega.

“Seepärast ei saa pidada ka mõistlikuks, et raamatukogu perenaise endised ülesanded anda üle raamatukogu juhatajale. Raamatukogu töötaja ülesanded ei saa olla laiemad raamatukogu põhikirjalistest ülesannetest,” seisab Taavi Kandi koostatud memos.

Kandi hinnangul on mõistlik edasises hoone, kinnistu ja bussipaviljonide heakorra eest hoolitsemises leppida kokku MTÜ esindajatega. “Tõenäoliselt on lahenduseks anda edaspidi MTÜ-le vajalike kulude ulatuses tegevustoetust, mille eest saab MTÜ hankida vajaliku teenuse,” selgitas ta.

Lisaks raamatukogule toimetab seltsimajas külaselts ja teisel korrusel asuvad POÜ Rauni kontoriruumid. Majas on kogukonnaköök, mis annab võimaluse erinevate ürituste korraldamiseks.


KOMMENTAAR: Reformid ongi valusad ja ebapopulaarsed

Käisime Heli Jalakaga paaril korral Tagaverel kohal, et perenaisele koondamisest teatada, kahjuks ei olnud teda kummalgi korral kohal. See, et töötaja sai kolm päeva enne koondamist sellest teada, on rohkem personaliosakonna teema. Seda, et ta paljulapselise pere ema on, me tõesti ei teadnud, sest isikuandmed selle kohta pole avalikud.

Pakkusime Tagavere raamatukogu juhatajale Pille Ausile võimalust asuda poole koha ulatuses raamatukogu juhataja ja poole koormusega perenaise tööülesannetesse. Põhimõtteliselt oli ta selle pakkumisega nõus. Kuu aega hiljem teatas ta aga, et soovib seoses õppima asumisega Tallinnas omal soovil lahkuda.

Arvan, et vaatamata mõnedele probleemidele oleme teinud korrektset tööd, arvestades, et 27 raamatukogu eelarved, tööülesanded, töölepingud, ametijuhendid, töökoormused, lahtiolekuajad ja kehtestatud ebavõrdne palgasüsteem – kõik oli erinev ja vajas suurt eeltööd, et täita eesmärk – ühtlustada ja korrastada ebaühtlaselt toimiv struktuur.

Reformid ongi paljudele valusad ja ebapopulaarsed, kuid samas aegade jooksul vajalikud. Kui vaadata Saaremaa valdade ühinemislepingut, siis seal on selgelt ja kindlalt punkt, mis näeb ette raamatukogude struktuuri korrastamise ja ühtlustamise – selle nimel me muude ülesannete kõrval töötanud olemegi.

Mihkel Tamm

Print Friendly, PDF & Email