Saaremaa vald toetab meretööstuse klastri koostööd (1)

Vallavanem Madis Kallas nendib TalTechi mereakadeemia meremajanduse keskusele läkitatud toetuskirjas, et vald on seadnud prioriteediks saarelisest eripärast tuleneva teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse omandamise võimaluste tagamise Saaremaal.

“Need on konkreetsed asjad, mida saame teha, et tulevikus tekiks Saaremaale üha enam tarku töökohti ja nutikat kõrge lisandväärtusega tootmist,” toonitab ta.

Vallavanem märgib, et väikelaevaehitus on maakonnas kiireima arengu läbinud majandussektor ja valdkonna ettevõtete konkurentsivõime toetamine on regiooni seisukohalt oluline. Ta toob välja, et viimase kolme aasta jooksul on loodud ligi 150 uut kõrge kvalifikatsiooniga töökohta. “Sektor on keskmise palga, lisandväärtuse ja ekspordimahtude järgi viimastel aastatel maakonnas alati esimese kolme hulgas olnud,” tähendab vallavanem.

Muu hulgas märgib Kallas, et ettevõtted on saanud olulist arengutuge Tallinna tehnikaülikooli teadus- ja arendusüksuselt väikelaevaehituse kompetentsikeskus, mis pakub väikelaevade disaini, mudelkatsete ja materjalilabori teenuseid. Ülikool on Saaremaale toonud lisaks erialase rakenduskõrghariduse ja loonud laevaehituse professuuri. Vald ja ülikool on aga sõlminud pikaajalise koostööleppe laevaehituse alase teadus-, arendus- ja õppetöö edendamiseks.

“Saaremaa vald on valmis meretööstuse klastri strateegia elluviimisel partnerina osalema eesmärgiga edendada koostööd ettevõtete ja haridus­asutustega, mis arendab regiooni majandust tervikuna,” kinnitab vallavanem Madis Kallas.

 

Print Friendly, PDF & Email