LUGEJA KIRI: Üksiku eakana tuleohtlikus kodus (19)

Minu probleem algas tuletõrjekontrollist – tuvastati, et mu kodu küttekolded ei ole korras. Rääkisin sellest oma piirkonna sotsiaaltöötajale Aina Sepp-Teevetile, kelle arvates oli aga kõik korras. Ütlesin talle, et ei ole korras – mu küttekolded võidakse plommida ja ka korstnapühkija ei saa tulla enne, kui küttekolded korras, kaminahjul ukseklaasid ees ja pliidil raud vahetatud.

Sotsiaaltöötaja soovitas seepeale: võta mõõdud, osta ära ja too kviitung mulle. Et siis otsustatakse, kas ja kui palju mulle sellest hüvitatakse.

Minu kui üksi elava ja raske puudega eaka toimetulek on aga halb, mul ei ole ise võimalik ennast aidata. Suur osa mu pensionist kulub ravimitele. Perekonda mul ei ole. On küll lapselapsed, ent nemad näevad ise vaeva, et igapäevaeluga toime tulla.

Mõni kuu hiljem külastas tuletõrje mind jälle, mulle toodi vinguandur. Kontrolliti uuesti mu kodu tuleohtlikkust ja teatati sellest uuesti vallale, kuna olukord on ohtlik.

Ühel päeval helistas mulle ootamatult sotsiaaltöötaja, et külastab mind koos päästeameti juhi Margus Lindmäega. Sain teada, et nad soovivad mulle head ning et mind tuleb viia kodust ära sotsiaalpinnale elama, kuna mu oma kodus on olukord nii halb.

Kas tõesti oli eesmärk üksi elavat ja abi vajavat vanurit šokeerida? Nende külaskäik viis mind täiesti endast välja, vererõhk on mul niigi kõrge.

Need, kel see endal majanduslikult võimalik ei ole, saavad taotleda oma kodu küttekollete korda tegemiseks omavalitsuselt toetust. Tegin vallavalitsusele taotluse, et seda ühekordset toetust saada. Mulle vastati aga, et kuna mul ei olnud esitatud kuludokumente ning et mu “perekonna sissetulek pereliikme kohta on pärast eluasemega seotud kulutuste mahaarvamist suurem kui kehtiv kahekordne toimetulekupiir (280 eurot)”, ei saa mu taotlust rahuldada.

Vastusele oli lisaks sotsiaaltöötajale alla kirjutanud lastekaitsenõunik Monika Sarapuu. Kas tõeti saab minu probleemi üle otsustada lastekaitseametnik?

Suur vald pidi olema parem ja abivajajaid rohkem aitama, aga kahjuks ma ei tunne, et midagi paremaks oleks läinud. Pigem vastupidi.

Selline abi, nagu toetus küttekolde kordategemiseks, peaks üksi elavatele eakatele olema kättesaadav ja omavalitsus abistama eakaid inimesi enne, kui on liiga hilja ja juba erihooldust vajame.

Alje Müürisepp, Liigalaskma küla elanik


AMETNIK VASTAB

Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalnõunik Liina Kohu: 
Alje Müürisepa taotlust menetles sotsiaalkomisjon, kus ühise arutelu käigus teevad otsuse mitu spetsialisti ja lastekaitsenõunik on üks komisjoni liikmetest. Antud taotlus vaadati üle ja otsuseks oli, et taotlust ei rahuldata, kuna taotleja ei esitanud nõutud kuludokumente oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistile ning tema sissetulek pärast eluasemega seotud kulutuste mahaarvamist on suurem kui hetkel kehtiv kahekordne toimetulekupiir (280 eurot). 2018. aastal oli toimetulekupiir 140 eurot kuus.

Müürisepale anti teada, et küttekolde parandamiseks vajamineva kuluhüvitise saamiseks on sotsiaaltööspetsialistile vaja taotlusele juurde esitada kuludokumendid, milleks on ostu tõestav dokument, ettemaksuarve või hinnapäring, seda aga antud isik ei esitanud.

Eraldi toetust küttekolde kordategemiseks Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonnal ei ole, on sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus. Läbi antud toetuse saame hüvitada kõiki inimese jaoks vajalikke kulutusi, mis toetavad abivajaja toimetulekut.

Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonnal on määrus “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord”, millest ametnikud lähtuvad oma otsuste tegemisel, ja hüvitist taotlema tulev inimene peab vajama sotsiaalhoolekandelist abi, see tähendab, et tal peab olema hinna­tud abivajadus (selle juhtumi puhul siis kodukülastused ja toetuste taotlemisel ka kulu- ja tuludokumendid). Alje Müürisepp saab vajadusel esitada uue taotluse hüvitise saamiseks oma piirkonna sotsiaaltööspetsialistile koos nõutavate dokumentidega.

Print Friendly, PDF & Email