Õnneonn tahab vallalt osta kolmetoalise korteri (8)

MTÜ Õnneonn tahab osta Saaremaa vallale kuuluva kolmetoalise korteri Mõnnuste külas, et pakkuda erihoolekandeteenust raskete ja pikaajaliste psüühikahäiretega täisealistele inimestele, kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi.

Projekti vedav Juta Levin (fotol) märgib vallavalitsusele esitatud avalduses, et hetkel puudub MTÜ-l Õnneonn võimalus pakkuda kogukonnas elamise teenust, kuna pole sobivaid ruume. Vajadus teenuse järele on Saaremaa vallas aga olemas.

Levini sõnul on erihoolekandeteenused mõeldud raske ja pikaajalise psüühikahäirega täisealistele inimestele, kellel on tulenevalt raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest välja kujunenud suurem kõrvalabivajadus ning juhendamise või ka järelevalvevajadus. Psüühikahäire all peetakse silmas nii vaimset alaarengut kui ka vaimuhaigust.

“Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades,” selgitab Juta Levin.

Print Friendly, PDF & Email