Meie Eesti ideaalmaastik

Aare Rüütel

“Olen üheksa aasta jooksul näinud väga erinevat Eesti maastikku ja väga erinevaid tegutsemisviise seal eksinud ja abi vajava inimese otsimisel,” kirjutab SA Kadunud ja OPEROG Operatiivse Otsingugrupi tegevjuht Aare Rüütel. “Milline on olukord täna ja milline on ideaal, mille poole püüelda?”

2016. aasta kevadel leppisid SA Kadunud, politsei- ja piirivalveamet (PPA), riigiprokuratuur ja õiguskomisjon riigikogu õiguskomisjonis kokku, et politsei- ja piirivalveameti seadusesse lisatakse teadmata kadunud isiku mõiste ning krediidiasutusele pannakse kohustus avaldada pädevale ametiasutusele pangasaladus ka teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamise eesmärgil.

Need punktid on tänaseni tegemata ja SA Kadunud kogub keskkonnas rahvaalgatus.ee Eesti elanikkonnalt allkirju, et uuesti pöörduda õiguskomisjoni nende punktide lõpetamiseks, tookord poolelijäänud küsimustega edasitegelemiseks ja ühtse süsteemi loomiseks kadunud inimeste maastikuotsingutel. Näiteks tuleb taastada PPA regionaalsetes prefektuurides spetsialiseeritud üksused/ametnikud, kelle igapäevased tööülesanded piirduvad ainult teadmata kadunud isikute ja tagaotsitavate otsimisega. Samuti tuleks moodustada tsentraalne tagaotsimisgrupp, kelle ülesanne oleks tegeleda nende juhtumitega, kus regionaalsel tasandil pole suudetud tuvastada inimese asukohta (näiteks viis päeva kestnud otsingute järgselt) ning kogutud teabe analüüsimise ja sünteesimise tulemusel on tekkinud viiteid (näiteks ei saa välistada, et kadumise põhjuseks võib olla kolmandate isikute seadusvastane rünnak kadunud isiku vabadusele, tervisele või elule).

Vastutus otsingujuhil

PPA ennetuse- ja süüteomenetluse büroo ülesannete hulka kuulub kadunud inimeste otsimise teenuse planeerimine kogu politseis. Selle büroo juht Toomas Loho vastas mulle, et praegu on kogu vastutus ja otsustusõigus, kui palju ja millist ressurssi otsingu alguses kaasata, otsingujuhi õlul. Eesti neljas politseiprefektuuris on kokku veidi enam kui 1000 politseinikku, kellest võib vahetuse kestel saada otsingujuht. Vahetuste üleandmine toimub kaks korda ööpäevas. Sama palju kordi astub ametisse uus otsingujuht. Kuna otsingu juhtimise alane teadmiste tase ja kogemus on inimestel väga erinev ning piirkondades puudub läbivalt üks kindel otsingujuht, jõudis politsei jooneni, millest üle ei ole kuhugi taganeda.

Septembris laskis politsei maastikul hukkuda kolmel inimesel, sest kehtiva otsingukorralduse ja bürokraatia tõttu ei suudetud nende inimeste abistamiseks kohe kaasata kogu riigis olemasolevat ressurssi. Ega suudetud kaasata ka kogu seda tarkust ja kogemust, mis on täna lisaks PPA lepingulistele koostööpartneritele olemas SA Kadunud OPEROG Operatiivse Otsingugrupi vabatahtlikel.

Eestis valitseva ideoloogia järgi peaksid kõik päästevaldkonnas tegutsevad vabatahtlikud ühendused olema riigiametiga seotud koostöölepinguga, millega reguleeritakse sündmusele kaasamise kord, tasud, koolitused ja varustus; samuti esitatakse vabatahtlike nimekirjad.

PPA ennetuse- ja süüteomenetluse büroo juht Toomas Loho ei oska mulle seletada vastuolu, mis seisneb järgmises. Politseil olevat OPEROG otsingugruppi võimalik otsingu algusest teavitada vaid siis, kui PPA-ga on tehtud leping ja antud teada vabatahtlike nimekirjad, koolitused ja varustus. Kuidas siis seletada, et PPA teeb OPEROG otsingugrupiga koostööd näiteks alates kolmandast otsingupäevast, kui politsei otsingupiirkonnast koos oma lepingupartneritega lahkub. Kuigi politseil on endiselt teadmata meie nimekirjad, koolitused ja varustus.

Seda vastuolu süvendab see, et mõni prefekt on mulle kinnitanud: koostöölepingu puudumine ei ole neile takistuseks, et näiteks teavitada kindlas piirkonnas jahimeeste seltsi kohe otsingu alguses. Bürokraatia tõttu ei saa ta seda aga teha üleprefektuuriliselt kohustuslikuks kõigile ligi kolmesajale prefektuuris otsingut juhtima sattuda võivale politseinikule.

SA Kadunud OPEROG sõnumilistis on 880 ööpäevase reageerimisvalmidusega vabatahtlikku, üle 5000 otsija Eestis saab otsimisteate läbi Facebooki. Meil on kümneid ahelikujuhte, kel on enam kui paarikümne otsingu kogemus aastas. Oleme otsinud, leidnud ja päästnud kadunud inimesi maastikul üle üheksa aasta, mullu oli meil 42 maastikuotsingut. Seega väidan, et SA Kadunud OPEROG vabatahtlikel otsijatel on tarkus ja kogemused.

Tundub mõistlik, et PPA ja tema lepingupartnerite tarkus ning SA Kadunud tarkus ja kogemus tuleks maastikul kadunud inimese kiireks aitamiseks ühendada. Meid tuleks hakata igast maastikuotsingust teavitama kohe selle alguses. On terve mõistuse vastane, et PPA juhtkond sellele vastu seisab. Vähe sellest – PPA juhtkond väldib igasugust arutelu ja vastutuse võtmist septembris hukkunute elude eest.

Püüelda ideaali poole

Ideaal on selline: need veidi enam kui 1000 politseinikku, kellest võib vahetuse jooksul saada otsingujuht, annavad PPA regionaalsetes jaoskondades spetsialiseeritud ametnikule (kelle tööülesanded piirduvad ainult teadmata kadunud isikute ja tagaotsitavate otsimistega) tema kohalejõudmisel otsingu juhtimise üle. Politseinik saab aga jätkata patrullitööga jooksvatele sündmustele reageerimisel.

Eestis on 15 politseijaoskonda ja selline ümberkorraldus toob enam kui tuhande otsingujuhi asemele koos asendajatega suurusjärgus 40–50 politseinikku, kes on spetsialiseerunud otsingut juhtima. 40–50 inimest on lihtsam koolitada kui tuhandet.

Stabiilsed, iga kord samadest politseinikest otsingujuhid ja mittelepingulised vabaühendused nagu SA Kadunud OPEROG ja MTÜ Iga Elu Virumaalt saavad koos efektiivselt kasutada meie ühist tarkust ja kogemusi kadunud inimese elu päästmiseks esimesel ööl või hiljemalt sellele järgneval päeval.

Alustuseks on suur muutus seegi, kui tänased otsingujuhid hakkavad teavitama maastikuotsingu alguses ka SA-d Kadunud, kuna muutuste saavutamiseks bürokraatlikus ametkonnas on vaja sekkumist kas kõrgemalt või väljastpoolt. Või siis vastutusvõimetute juhtide vahetumist vastutusvõimelistega.

Muudatuste eest ühtse süsteemi loomiseks kadunud inimeste maastikuotsingutel taganeda ei ole enam kuhugi, meie kõigi selja taga on hukkuda lastud inimesed.

Print Friendly, PDF & Email