Vald usaldab merekultuuri seltsi (4)

Saaremaa vallavalitsus ei näe vajadust Bellingshauseni monumendi rahastamiseks anda Vene Geograafiaseltsile valla tasandil täiendavaid tagatisi.

Nimelt pöördus geograafiaselts, kes on varem lubanud monumendi püstitamist toetada miljoni rublaga (hetkekursiga 12 500 eurot), valla poole nõudega, et osaleb projektis vaid juhul, kui sõlmitakse leping, mille üks osapool on Saaremaa vald. Lisaks soovib selts enne raha ülekandmist kõikide projektis osalejate garantiikirju mahus, mis katab projekti kogumaksumuse.

Saaremaa vald on varem teatanud, et usaldab monumendi püstitamisel täielikult selle projekti algatajat ehk Saaremaa merekultuuri seltsi, kelle kaudu peaks tulevikus käima ka mälestusmärgi rajamise rahastamine.

Valitsus arutas Vene Geograafiaseltsi kirja oma eilsel nõupidamisel ja jäi seisukohale, et kuna Saaremaa merekultuuri selts on Saaremaa valla ja selle eelkäijate pikaajaline ja usaldusväärne partner, kellega vallal on olnud mitmeid koostööprojekte, siis ei ole põhjust seda ka seekord muuta. Vallavalitsusel ei ole mõttekas hakata Bellingshauseni monumendi jaoks ise raha korjama (see ei ole ka vallavalitsuse ülesanne), kui monumendi rajamise koos selleks vajalike annetuste kogumisega on võtnud oma õlule merekultuuriselts.

Print Friendly, PDF & Email