Vald plaanib Kallemäe kooli endale võtta (13)

Aastaid kestnud arutluste tulemusena on võimalik, et uut õppeaastat alustab praegu riigile kuuluv erivajadustega lastele mõeldud Kallemäe kool Saaremaa valla koolina.

Haridus- ja teadusministeerium soovib kooli kogu täiega vallale üle anda ning valla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Raivo Peetersi sõnul oleks vallal seda kooli ka vaja. Peeters ütles, et teema on praegu vallavalitsuses arutusel ja seejärel läheb see volikogu komisjonidesse ning lõppotsuse teeb volikogu, kes annab ka vallavanemale volitused lepingu sõlmimiseks.

Nüüdseks on asju erinevate osapooltega arutatud ja jõutud arusaamisele, et Kallemäe kooli on vallale kindlasti vaja ning kindlasti tuleb muuta kooli vastuvõtu tingimusi. Praeguse korra järgi võib Kallemäe kool vastu võtta ainult neid lapsi, kellel on fikseeritud vähemalt kerge vaimupuue.

“Me püüame saavutada olukorda, kus Kallemäe koolis saaksid õppida ka sellised puudega lapsed, kellel on normaalintellekt,” selgitas Peeters. Ta rõhutas, et see kõik on alles ideede tasandil ja pole veel kindlust, et nii see saabki olema.

“Millises mahus leiab rakendust praegune personal või millises hoones kool oma tegevust jätkab, oleneb eelkõige õpilaste arvust koolis,” ütles Raivo Peeters. Suure tõenäosusega jätkab kool sama personaliga kindlasti veel järgmisel õppeaastal. See oleneb muidugi ka sellest, mis tingimustel ministeerium kooli vallale üle annab.

Haridusministeerium andis hiljuti Saaremaa vallavalitsusele teada, et nad on nõus koolipidamise vallale üle andma. Vald saaks kooli nii juriidilises kui ka füüsilises mõistes. Üle tuleksid kõik kinnistud ja varustus ning riik maksaks vallale ka rahalist toetust.

Print Friendly, PDF & Email