Vald kärbib veerandi võrra valimisjaoskondade arvu (2)

VALIMISED: viimati said saarlased valida 2017. aasta oktoobris vallavolikogu. Fotol esiplaanil Mati Talvistu valimiskastist saarlaste hääli välja koukimas.
MAANUS MASING

Saaremaa vallavalitsus soovib eelolevatel riigikogu valimistel anda inimeste käsutusse 18 valimisjaoskonda ehk kuue võrra vähem, kui oli viimatistel kohalikel valimistel.

Osavallakogudele ja Lääne-Saare kogukonnakogule saadetud selgituses märgib vallasekretär Liis Juulik, et teatud jaoskondades oli hääletamas käinud inimeste arv niivõrd väike, et ei ole lihtsalt otstarbekas sellist vähemalt viie inimesega mehitatud jaoskonda seaduses sätestatud mahus lahti hoida.

Ta tõi näiteks Eikla valimisjaoskonna, kus eelhääletamise ajal (valimiskomisjon on eelhääletamise ajal avatud kolm päeva, iga päev 8 tundi) käis 2017. aasta kohalike valimiste ajal hääletamas üheksa inimest, või Sakla valimisjaoskonna, kus käis samal perioodil hääletamas 23 inimest.

Juulik märgib, et valimisseadus võimaldab esmakordselt valimisjaoskondade asukohti eelhääletamise ajal liigutada ja seda võimalust vald kõikides piirkondades (välja arvatud Kuressaare), kus jaoskonnad liidetakse, ka kasutab. Näiteks Aste valimisjaoskond, kuhu liidetakse senised Nõmme ja Eikla valimisjaoskond, on eelhääletamise ajal ühel päeval avatud Aste alevikus Aste klubis, ühel päeval Liivanõmme külas Kaarma koolihoones ja ühel päeval Eikla külas Eikla klubis.

Lääne-Saare kogukonnakogu esimees Kaja Juulik ütles, et on määruse eelnõu kogu liikmetele laiali saatnud ja ootab nende tagasisidet. Enne seda ta dokumenti kommenteerida ei soovinud. Kogukonnakogu jaoskondade liitmist ühiselt ilmselt arutada ei jõua, kuna vallavalitsus peab valimistoimingute tähtaegadest tulenevalt määruse vastu võtma juba 8. jaanuaril.


Muudatused paiknemises

Kuressaares liidetakse seni Tallinna 58 (büroohoone) ja Marientali tee 27 asunud valimisjaoskonnad ja edaspidi asub see valimisjaoskond Auriga keskuses.

Orissaare ja Tagavere valimisjaoskonnad liidetakse, eelhääletamise ajal on võimalik Tagaverel hääletada 26.02.2019, muul ajal asub valimisjaoskond Orissaare alevikus.

Leisi ja Pärsama valimisjaoskonnad liidetakse, eelhääletamise ajal on võimalik Pärsamal hääletada 26.02.2019, muul ajal asub valimisjaoskond Leisi alevikus.

Aste, Nõmme ja Eikla valimisjaoskonnad liidetakse, eelhääletamise ajal on võimalik Liivanõmme külas Kaarma koolihoones hääletada 26.02.2018 ja Eikla klubis 27.02.2019. Muul ajal asub valimisjaoskond Aste alevikus.

Valjala ja Sakla valimisjaoskonnad liidetakse, eelhääletamise ajal on võimalik Saklas hääletada 26.02.2019. Muul ajal asub valimisjaoskond Valjala alevikus.

Print Friendly, PDF & Email