MUHU UUDISSED: Kaks tuhat ühessatesn! (2)

Terit. Kas vanavoasta pääva ikka saialeiba sai viel tiha ja tangumakki? Poest ollid nie õiged tangumakid juba enne jõulupühasid otsas ja Soaremoal ja ülemoal põle ma neid juhtun koa leidma mitte. Siis sai arvatud, et juu muhulane oogid viimaks sie ainumas vähä isekieru, kis suurte pühade aegas vere järgi jänus põle ja maugiks omale ühna eal mielel tangumakki sisse, kut aga paljast ette antaks. Ja siis ma korraks arvasi küll, et nüid ep aita änam ussi- ega püssirohi. Tuleb sie makitegu ikka selgeks õppe omale. Mis ta siis ikka nii kangest ää põle. Ja saialeiba küpsetab vist koa terves moailmas paljast muhulane. Põle mina kuuln, et kiegid teene nõukse nime all sepiku ahju pistab.

Vana voasta lõppus olli Koguva külas üks päris omamuodi sündmus, midast küll just ja ainumalt sial külas sai pidada. Mineva voasta sihes sai viiskümmend voastad sest aast, kut Koguva küla muinsuskaitse alla võeti. Neh, sie olli siis ikka jupi moad varatsemini viel, kut muuseum sial tüöle akkas. Ja seda viiekümne voasta müödasuamist siis pissitassa mineva laupa tähistatigid. Külarahvas ollid ennassid kottu välja aan ja uied ja vanad muinsuskaitsjad ja Tihuse Martin, kis olli esimene muuseumi direktur, olli koa kohal. Kui isekeskis olli lõpuks renni eare maha istutud, siis sai juttu ka aada ja mis tulli välja? Ikka nõukset asjakarpi, kis seda muinsuskaitse asja vähäpärast koordineeriks ja kelle kääst soaks tarka nõu ja kis jälle Koguva rahva mured muinsuskaitsjatele edasi oskaks riaki ja… neh, sõukest asjakarpi oleks sõnna külase küll tuliselt taris. Inimesed ise igakordas ep tiagid, mis naad tohtivad ja midast ep tohi ja mesmuodi oleks just õige ja viisipärane asju aada ja tüöd tiha ja.

Aga uus voasta tulli ikka kena valju pauguga, kut moeks oo. Rahval ikka rahapuudust ep sua olla, kut seda niisammati vastu taevast laskmise jäuks koa olemas oo. Aga ega muedu ju miele ep jäegid, et üks voasta sai otsa ja teene akkas pihta. Ikka pissike tulevärk piab koa vahekiiluks olema.

Neh, et siis sie uus voasta ikka viel param ja kenam tuleks, kut ielmine olli ja et ikka inimestel teris kordas seesaks ja et rahval tüöd ja leiba jäguks. Siis suab muhulane just kõegega akkama. Sii põle kahtlustkiid.

Olge siis seevoasta koa munuksed!

Print Friendly, PDF & Email