Uus süsteem ei toimi tõrgeteta

KONARLIK KOOSTÖÖ: Sotsiaalosakonna juhataja ametist lahkuv Piret Pihel, endine abivallavanem Kairit Lindmäe ja volikogu esimees Tiiu Aro tulevikus ilmselt sotsiaalteemasid tööalaselt üheskoos enam ei aruta.
Foto: IRINA MÄGI

Lõppeva aasta olulisemaid märksõnu sotsiaalvaldkonnas oli kogu senise süsteemi ümberkorraldamine pärast kogu saart hõlmava Saaremaa valla loomist ning keerulised suhted vallavalitsuse sotsiaalosakonnas.

“Kui varem said toetusi ja sotsiaalteenuseid ka inimesed, kes seda nii väga ei vajanud, siis nüüd soovime senisest rohkem toetada toimetulekuraskustes inimesi ja peresid,” kirjutas oma arvamusloos Saaremaa valla (endine) abivallavanem Kairit Lindmäe.

 “Võimekus pakkuda sotsiaalhoolekandelist abi on Saaremaa erinevates piirkondades olnud väga ebaühtlane. Nüüd, mil Saaremaal on üks suur vald, on sotsiaalvaldkonna ühtlustamine lausa vajalik, et mitte panna valla erinevates piirkondades elavaid inimesi ebavõrdsesse olukorda.”


JAANUAR

 • Jaanuarist hakkab Saaremaa vallas kehtima ühtne sotsiaalabi andmise kord, mis reguleerib sotsiaalteenuste ja -toetuste eraldamist.
 • Kuressaare haigla endise polikliinikukorpuse kõigil kolmel korrusel käib lammutus- ja ehitustöö. Euroraha toel ehitatav tervisekeskus on plaanis valmis saada novembris.
 • Saare maakonnas diagnoositakse ühel inimesel – 50-aastasel mehel – nii HIV-nakkus kui ka HIV-tõbi ehk aids.
 • SA Eesti Tervise Fond ning portaali www.arst.ee lugejate hinnangul väärib Eesti aasta arsti nimetust Saaremaa juurtega perearst Karmen Joller.
 • Leisi teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialisti leidmiseks korraldatud konkurss nurjub, kuna ühtki sooviavaldust ei laeku. Sotsiaaltööspetsialisti ei ole ka Laimjalas.
 • Perearst Kaalep Koppel palub Saaremaa vallalt 11 500 eurot toetust, et Kihelkonnal hooldekodu endistes perearsti ruumides saaks taas alustada pereõe ja -arsti vastuvõtte.
 • Saaremaa vallavalitsus kinnitab SA Kuressaare Haigla seitsmeliikmelise nõukogu koosseisu, kuhu kuuluvad Kalle Laanet, Tiiu Aro, Jaanis Prii, Reet Tuisk, Raimu Aardam, Mihkel Undrest ja Gert Üprus-Sõnajalg.

VEEBRUAR

 • President tunnustab teenetemärgiga arstiteadlast, onkoloogi ja erakorralise meditsiini arsti Ojar Eerikut kui meditsiiniedendajat ja aktiivset ühiskondliku elu elavdajat Saaremaal.
 • SA Kuressaare Haigla uus nõukogu valib endi seast uueks esimeheks Kalle Laaneti.
 • Kuressaare Toidupangas alustab vabatahtlike kõrval tööd palgaline koordinaator Sirli Kundrats.  
 • Saksamaalt jõuab kohale Kuressaare haigla uus Siemensi kompuutertomograaf.
 • Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks mõeldud toetusest on Saaremaa vallaks ühinenud omavalitsuste peale jäänud kasutamata kokku 27 293 eurot. Lastekaitsenõunik Monika Sarapuu sõnul on raha kasutamata jäänud ennekõike seetõttu, et kohapeal napib teenuseosutajaid, kelle juurde lapsed suunata.
 • Kuressaare haiglat külastav õiguskantsler Ülle Madise  avaldab lootust, et lähtetoetuse saamisega kaasneva bürokraatia vähendamisega on võimalik lahendada üks probleem, mis takistab noori arste Saaremaale tööle tulemast.
 • Saare maakonnas diagnoositakse veebruaris gripp 26 inimesel.

MÄRTS

 • SA Kuressaare Haigla võidab Tervise Arengu Instituudi korraldatud riigihanke, et hakata pakkuma alkoholismiravi.
 • Saaremaa vallavalitsus kinnitab Kuressaare hambapolikliiniku uue nõukogu koosseisu, kuhu kuuluvad Reet Tuisk,  Anton Teras, Ly Kallas, Merike Liiv ja Aare Martinson.
 • Eesti sotsiaaltöö assotsiatsioon tunnustab Saaremaa vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti Elve Rozenkroni aasta lastekaitsetöötaja aunimetusega.
 • Kuressaare haigla ülemarst Toomas Tuuling pälvib Kõrghetke ordeni tänapäevase radioloogia arendamise eest Saaremaal.
 • Kuressaare haigla nõukogu kinnitab uueks ravijuhiks hematoloog Edward Laane, kes kavatseb Saaremaal oma erialal vastuvõtte teha.
 • Märtsis diagnoosivad Saare maakonna tohtrid 25 inimesel gripi ja ühel leetrid.

APRILL

 • Saaremaa pereisa Ott Paakspuu vähiravi toetuseks on vähiravifondi Kingitud Elu annetatud ligi 13 500 eurot.
 • Saarlastele tasuta melanoomikontrolli tegema tulevate nahaarstide tasuta vastuvõttudel käib 190 inimest.
 • Aprillis diagnoositakse Saare maakonnas leetrid kuuel inimesel.
 • MAI
 • Saaremaal ja Muhus käivitub raseduskriisi nõustamisteenus.
 • Rahvusvahelise õdedepäeva puhul tunnustab Kuressaare haigla oma parimaid õendus- ja hooldustöötajaid.
 • 21. maist saab geeniproovi anda ka Kuressaare haiglas. Esimesel päeval kasutab seda võimalust 50 inimest.
 • Kuressaare haigla õendusjuhiks valitakse kolme kandidaadi seast Piret Sarjas.

JUUNI

 • Kuna Kuressaares Voolu tänava sotsiaalmajas elav jalutu mees WC-sse ratastooliga ei mahu, õiendab ta oma ihuhädasid õues põõsas. Valla sotsiaalosakond kinnitab, et peagi lõppeva remondi järel on sotsiaalmaja tingimused erivajadustega elanikele sobivamad.
 • Saaremaa vallas küsivad puuetega inimesed eluaseme füüsilise kohandamise meetmest toetust 27 kodu kohandamiseks – peamiselt taotletakse pesemisvõimaluste parendamist.
 • Saaremaal hakkab suvel laupäeviti erakorralist hambaraviteenust osutama kolm tohtrit: Sergei Bortnikov, Aivi Silts ja Liina Kaare.

JUULI

 • Kuressaare haigla jääb juulist oma kõrva-nina-kurguarstita, kuna neli aastat selles ametis töötanud ukrainlasest tohter Olena Ostaptšuk kolib koos perega mandrile.
 • Kuressaare haiglas alustab ambulatoorset vastuvõttu diabeediõde Marika Venda.

AUGUST

 • Pensionile läinud perearsti Lii Saare mantlipärijaks saab Tartust pärit Kairi Rohtla.
 • Haiglas asub augustis logopeedina tööle saarlane Liina Tõru.
 • Haiglas luuakse Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse ladu, et vajalikud vereülekanded saaksid tehtud viivituseta.
 • Kolm endist Sõmera Kodu töötajat teevad vallale ettepaneku, et pärast AS-i Hoolekandeteenused töö lõppemist võiks omavalitsus hakata ise kompleksis erinevaid teenuseid pakkuma.
 • Tervisetehnoloogiate arenduskeskuse teadlased testivad koostöös naistearstidega Kuressaare haiglas tasuta uut lootele ohutut sünnieelset geneetilist testi NIPTIFY.
 • Riigikogu aseesimees Kalle Laanet pöördub tervise- ja tööministri poole ettepanekuga anda võimekust omavatele üldhaiglatele õigus onkoloogilise ravi teenuste osutamiseks.
 • Vallavalitsus võtab konkursi korras tööle hoolduskoordinaatori, kelleks saab Muhust pärit Mare Naaber.

SEPTEMBER

 • MTÜ Saaremaa Vähiühing korraldab vaimsele tervisele pühendatud konverentsi.
 • Tartust saabunud 38 meditsiinitudengit teevad tutvust Kuressaare haiglaga.
 • Kuressaare haigla naistearst Goar Kuldsaar teeb vallavolikogule ettepaneku, et vald toetaks Saaremaa naiste lapseootuse aegset sõeluuringut tuleva aasta vallaeelarvest 75 000 euroga.

OKTOOBER

 • Kuressaare haigla naabrusesse kopteriplatsi rajamiseks on tuleva aasta riigieelarve projekti kirjutatud 200 000 euro suurune summa.
 • Saaremaa vallavalitsus koondab sotsiaalosakonna juhataja Piret Piheli põhjendusega, et abivallavanema ja osakonna juhataja töö on olnud liialt dubleeritud. See otsus leiab teravat vastuseisu nii volikogu opositsioonilt kui ka võimuliidu toetajatelt.
 • Saaremaa vallavalitsus tõstab kohatasu Pärsama hooldekodus, et kohatasud ühtlustada.
 • Kuressaare haigla uue loengusarja “Kuressaare haigla kohtub kogukonnaga” avab 26. oktoobril hematoloogist ravijuht Edward Laane loenguga verevähist.
 • MTÜ Saaremaa Vähiühing korraldab 27. oktoobril Kuressaares vähipatsientidele ja nende lähedastele mõeldud vähikonverentsi.
 • Hooldekodu Saaremaa Valss juhataja kohalt lahkub Kaie Lepp, kellele saavad saatuslikuks suhtlemisprobleemid ja suur kaadrivoolavus asutuses.

NOVEMBER

 • Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonnas  pole üksmeelt hooldekodukohtade vajaduse suuruse osas. Kui sotsiaalosakonna juhataja Piret Piheli andmeil vajaksid hooldekodukohta kohe 68 inimest, siis abivallavanem Kairit Lindmäe hinnangul üksnes viis.
 • Hooldekodu Saaremaa Valss juhatajaks valitakse aastaid Soomes sotsiaalvaldkonnas töötanud Eve Lääts.
 • Saaremaa valla sotsiaalvaldkonna abivallavanem Kairit Lindmäe teatab, et taandub omal soovil ametist. Jõusse jääb ka tema lahkumise põhjuseks olev sotsiaalosakonna juhataja koondamise plaan.
 • MTÜ Saaremaa Vähiühing korraldab 17. novembril Kuressaares meeste tervise konverentsi.
 • Saaremaa vallavalitsus kuulutab aasta sotsiaaltöötajaks Randvere tööõppekeskuse tegevusjuhendaja Sirje Kiieri  ja aasta tervishoiutöötajaks Kuressaare haigla statsionaarse õendusabi osakonna perenaise Tiina Raamatu. Aasta tervisepanuse andjana tunnustatakse aga Siiri Rannamad Saaremaa vähiühingust.
 • Kuressaares Saaremaa Valsi spaahoones tegutsevad perearstid kolivad Kuressaare haigla tervisekeskusesse, mis avatakse pidulikult 30. novembril.
 • Saaremaa vallavolikogu hääletab valla struktuurimuudatuste eelnõusse muudatusettepaneku, millega säilitatakse sotsiaalosakonna juhataja ametikoht ja osakond jagatakse kaheks teenistuseks. Vallavalitsus leiab, et sotsiaalosakonna juhataja ametikoht olnuks õigem koondada ja keskenduda kahe tugeva teenistuse loomisele, millel kummalgi on oma juht.
 • Kuressaare haigla nõukogu arutab vähiravi pakkumise võimalusi Saaremaal.

DETSEMBER

 • Tallinna tänaval endises Kuressaare perearstikeskuse hoones 20 aastat tegutsenud apteegi osanikud otsustavad apteegi sulgeda. Ruumide uus omanik Axis UPI OÜ kavatseb seal veebruaris avada Apotheka apteegi.
 • Orissaare teenuskeskuse sotsiaaltööspetsialist Aina Sepp-Teevet vahetab oma senise ameti sotsiaalpedagoogi töö vastu Orissaare gümnaasiumis.
 • Kuressaare kultuurikeskuses toimub erivajadustega inimeste omatoodete laat Oma Asi.
 • Heategevuslik MTÜ Meelespea korraldab Kuressaare Kultuurikeskuses erivajadustega lastele jõulupeo, kuhu tuleb üle saja pidulise – lisaks erivajadustega lastele nende pereliikmed.
 • Kuressaare haigla tunnustab silmapaistvamaid töötajaid, kuulutades aasta arstiks Toomas Tartese, aasta õeks Ada Jasneri, aasta spetsialistiks psühholoog Pirgit Põllu,  aasta hooldajaks Annika Ligi, aasta praktikandiks Ashwath Venkatasubramaniani. Tunnustuse pikaajalise töö eest tervishoiu valdkonnas pälvib ortopeed-kirurg Aare Taul.
Print Friendly, PDF & Email