Koos suudame rohkem

Meeli Lauk

Siiri Rannama

“Lõppev aasta tõi Saaremaa vähiühingule nii valusaid hüvastijätte kui ka imelisi tervenemisi, uusi väljakutseid ja unistuste täitumisi, õppetunde, häid nõuandjaid, toetajaid ja uusi koostööpartnereid,” kirjutavad ühingu juhatuse liikmed Siiri Rannama ja Meeli Lauk. “Hoiame südames teid kõiki, armsad teekaaslased, toetajad, sõbrad – teieta ei oleks meil võimalik pakkuda toetust neile, kes seda väga vajavad.”

Tuleb välja, et ka siis, kui oled väike, tasub suurelt unistada. Meie ühingule algas 2018. aasta suure unistusega kinkida Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks võimalikult paljudele saarlastele tervist. See, mis vaid mõned kuud tagasi oli unistus, on tänaseks reaalsus – meie koostööpartnerite ja toetajate abiga korraldatud tervisekonverentsidel osales kokku ligi 300 saarlast. Huvi jätkukonverentside vastu on suur ning seda märgati – meid pärjati tunnustusega “Saare maakonna aasta tervisepanus 2018”.

Meie ja meie katuseorganisatsiooni Eesti vähiliidu unistus on, et meie väikeses riigis oleksid vähiennetus, vähihaigete aktiivravi ning toetus- ja taastusravi korraldatud patsientidele parimal viisil, et teekond koos raske haigusega oleks võimalikult vähe konarlik.

Vähiravi patsiendi­kesksemaks

Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 põhieesmärgid on piirkondliku ebavõrdsuse vähendamine tervises ning tervishoiusüsteemi patsiendikesksemaks muutmine. Lõppevasse aastasse jääb ka meie pöördumine SA Kuressaare Haigla poole, milles palusime leida võimalused ambulatoorseks vähiraviks Saaremaal. Oma igapäevases vabatahtlikus töös vähipatsientide ja nende lähedastega näeme, kui keerulises olukorras saarlased on. Loomulikult peab ka edaspidi tegema raviotsused konsiiliumi korras vähiravikeskustes Tallinnas ja Tartus, kuid keemiaravi tuleb Saare maakonna inimesele lähemale tuua, et parandada ravitulemusi ja lõpetada 16+ tundi kestvad, pehmelt öeldes kurnavad ravipäevad.

Oleme südamest tänulikud ja rõõmsad, et Kuressaare haigla nõukogu ja juhatus on sama meelt ning töö saarlastest vähipatsientide olukorra parandamise nimel juba käib.

Vähktõbi on kurnav ning selle ravi on kombineeritud, koosnedes kirurgilisest ravist, kiiritus- ja keemiaravist. Sageli on ravi ka pikaaegne ning keemiaravi kestus on erinevatel patsientidel olenevalt haigusest väga erinev. Teatud paikmete korral võib keemiaravi kesta pea aasta, mõne paikme puhul veelgi kauem. Keemiaravi tegemine Saaremaal on seega ülioluline samm vähiravi arendamisel patsiendikesksemaks.

Meie ühingul on hea meel, et Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili on planeeritud tegevused vähiennetuseks ja terviseteadlikkuse tõstmiseks. Oleme jätkuvalt arvamusel, et ennetada on odavam kui ravida – nii rahalises, emotsionaalses, ajalises kui ka inimlikus mõttes.

Kuigi vähk on peamisi surma põhjuseid Eestis, ei ole keskses tervishoiupoliitikas täna ühtegi vähispetsiifilist eesmärki, mida tahetakse saavutada. Meil puudub riiklik vähistrateegia, mis hõlmaks vähiennetust, vähi varast avastamist (kaasa arvatud sõeluuringud), vähihaigete aktiivravi ning ka toetus- ja taastusravi. Eesti on seega üks väheseid riike Euroopas, kus puudub kehtiv vähistrateegia või riiklik tegevusprogramm.

Eesti vähiliidu nõukogu esimees dr Vahur Valvere rõhutab, et plaan vähiga võitlemiseks on igal arenenud riigil. Suremuse vähendamiseks, patsientide elulemuse pikendamiseks ja elukvaliteedi parandamiseks on oluline, et riiklikul tasandil tegeldaks kõikide aspektidega, mis puudutavad vähihaigust. Seetõttu peame oluliseks, et meie riik tunnustaks maailma vähideklaratsiooni ja lähtuks riigi vähivastases võitluses selle põhimõtetest. Mis omakorda tähendab, et ka järgmisel aastal on üks Saaremaa vähiühingu tegemisi läbi rääkida, arutleda, juhtida jätkuvalt tähelepanu riikliku vähistrateegia koostamise tähtsusele.

On põhjust olla tänulik

Väikese ühinguna oleme saanud toetust ja head nõu oma tegevuste elluviimisel Saaremaa vallavalitsuselt. Meil on põhjust olla tänulik ja usume, et järgmistel aastatel on koostöö vallaga senisest veelgi tõhusam. Eesmärk on meil ju üks: et saarlane elaks võimalikult tervet, õnnelikku, täisväärtuslikku elu.

Jätkame ka uuel aastal tööd abivahendite kättesaadavuse parandamise nimel. Selle nimel, et kehavälise rinnaproteesi vajajatel oleks võimalus edaspidi soetada proteesirinnahoidjat soodustusega. Praegu on abivahenditega anekdootlik seis: rinnaprotees osaliselt hüvitatakse, rinnahoidjat mitte. Üht teiseta hästi kasutada ei saa. Sama lugu on parukatega – Saaremaa vähiühing leiab, et nii keerulises olukorras inimene ei peaks maksma millegi eest, mida ta saadud ravi tulemusena vajab. Meie ühing jagab abivajajatele parukaid, rinnaproteese ja proteesirinnahoidjaid tasuta ning kuni me vähegi jaksame, jätkame nende tasuta jagamist.

Tuleval, 2019. aastal on oodata põnevaid ja vajalikke üritusi ning teavitusi. Eesti vähiliit alustab üleriigilise ennetuskampaaniaga “Terve Eestiga vähi vastu” eesmärgiga jätkata ennetustegevust, panustada sõeluuringute toimimisse, pakkuda vähipatsientidele psühhosotsiaalset tuge ja võimaldada ühel noorel vähiarstil õppida väljaspool Eestit. Saaremaa vähiühingul on hea meel olla koos toetajatega selle kampaania korraldajad Saaremaal. Meil on suur rõõm teatada, et kampaania patroon Saaremaal on meie oma vallavolikogu esimees, onkoloogi taustaga naistearst Tiiu Aro. “Terve Eestiga vähi vastu” sõnumid Saaremaal on: “Vähk on ravitav krooniline haigus”, “Usaldus ja koostöö arsti ja patsiendi/lähedase vahel on ülioluline” ning “Varane avastamine ja ennetus tagab tervise”.

Uuel aastal jätkame ka igakuiste tugigruppide läbiviimisega vähipatsientidele ning Kuressaare haiglas asuvas teabetoas abivahendite, info ja toetuse jagamisega.

NOM Festival / Naised Omas Mullis korraldab tuleva aasta 8. märtsil Kuressaare kuursaalis heategevusliku galaõhtusöögi, mille tulu annetatakse meie ühingule kehaväliste rinnaproteeside ja parukate ostmiseks. Oleme tänulikud ja liigutatud, et meil on nii vägevad kaasamõtlejad!

Saaremaa vähiühing toimetab õhinapõhiselt, me ei maksa töötasusid ega toetusi ning meile ei maksta tegevustoetust. Rahastame oma tegevusi Saaremaa puuetega inimeste koja ning projektitoetuste ja sponsorite abiga. Iga projekt, aruanne ja toetuse taotlus võtab aja, mis tuleb leida meie põhitöö ja pere­elu arvelt. Meie ühingu aastaeelarve on 500 eurot. Abita projektide kirjutamisel ja toetuste taotlemisel me oma eesmärke ellu viia ei saaks. Oleme tänulikud kõigile, kes lõppeval aastal meid märkasid, aitasid, õpetasid ja toetasid. Koos suudame palju rohkem!

Kui küsida, kelle nägu on meie ühing, saame vastata, et MTÜ Saaremaa Vähiühing on oma heategijate nägu – teie nägu, armsad sõbrad. Täname teid usalduse ja meeldiva koostöö eest!

Olete südamest hoitud!

Print Friendly, PDF & Email