Prügi ajab linna lõhki (33)

KATRIN KOPPELI sõnul soovib vald, et jäätmejaama teenused vastaksid paremini inimeste ootustele.
Foto: MAANUS MASING

Saaremaa vald kaalub prügiveoteenuse hinna ühtlustamiseks Kuressaare linna kaheks jagamist, liites ühe osa külge Saaremaa idaosa ja teise külge Saaremaa lääneosa.

Saaremaa vallavalitsuse jäätmete peaspetsialisti Katrin Koppeli sõnul on vallas praegu neli jäätmeveopiirkonda, kus kehtivad erinevad teenustasud.

Kuressaares maksab 240-liitrise konteineri tühjendamine 4,42 eurot, endises Lääne-Saare vallas 5,03, Ida-Saaremaal 5,14 ja seni korraldatud jäätmeveota läbi ajanud Mustjala, Kihelkonna, Salme, Torgu ja Pihtla piirkonnas 6,84 eurot.

  1. aastal läbiviidava hankega loodab vald prügiveoteenuse hinda Saaremaal mõnevõrra ühtlustada, ehkki mingi erinevus tõenäoliselt jääb.

Kuressaare pooleks

Koppeli sõnul kaalub vald teenuse hinnavahe vähendamiseks kaht varianti. Neist esimese rakendamise korral jaotatakse Saaremaa kolmeks jäätmeveopiirkonnaks: Ida-Saaremaa, Lääne-Saaremaa ja Kuressaare linn. Kuivõrd Kuressaares tuleb prügiveo hind igal juhul odavam kui mujal, siis võiks linnarahva solidaarsusele lootes vähendada piirkondade arvu ka kahele.

“Teeme Kuressaare pooleks ja sel juhul tagame selle, et meil on Kuressaares sama hind kui näiteks Kübassaare poolsaarel,” lausus Koppel. Ehk teisisõnu: üks pool Kuressaarest liidetakse üheks jäätmeveopiirkonnaks Ida-Saaremaaga ja teine pool Lääne-Saaremaaga.

Koppeli kinnitusel on nimetatud variant alles idee tasandil ja leiab elluviimist vaid juhul, kui Saaremaa vallavolikogu selle heaks kiidab. Uued jäätmeveopiirkonnad koos uute teenustasude ja hankel valitud prügivedajatega peavad olema paigas 2020. aastaks.

Seoses lepingu lõppemisega hakkab vald otsima uut operaatorit ka Kudjape jäätmejaamale. Olemasolev leping sõlmiti 10 aastat tagasi, kuid vahepealsel ajal on jäätmevaldkonnas väga palju muutunud ja arenenud. Praegune operaator küsib ühe tonni ehitus- ja lammutus-segaprahi vastuvõtmise eest 168 eurot, mis on Katrin Koppeli sõnul liiga kõrge.

Rohkem prügi ringlusse

Näiteks Sikassaare Vanametall küsib sama teenuse eest 125 eurot. Spetsialisti sõnul soovib vald, et jäätmejaama teenused vastaksid paremini inimeste ootustele, et kellelgi ei tekiks kiusatust oma jäätmeid metsa alla viia. Jäätmejaama vastuvõtutasu on praegu hästi kõrge. “Tahame uue rendilepingu üles ehitada nii, et elanikud ja ettevõtted sellest võimalikult palju kasu saaksid.”

Katrin Koppel rääkis, et kui praegu läheb Saaremaal kogutud olmeprügist uuesti ringlusesse vaid väga väike osa, siis 2020. aastast peab tulenevalt EL-i normidest minema taaskasutusse vähemalt pool kogutud segaolmejäätmetest (näiteks plastik, paber, biojäätmed).

Algaval aastal viib vald siingi läbi hanke, kus valitakse välja see prügila, mis on võimeline võimalikult suure osa jäätmetest ringlusesse võtma. Mõistagi eeldab segaolmejäätmete senisest oluliselt suurem sorteerimine kaasaegset sorteerimisliini, millega kaasnevad suuremad kulud. See omakorda võib aga tõsta ka prügiveo hinda.

Print Friendly, PDF & Email