MUHU UUDISSED: Kenasid pühasid!

Ikka terissid. Soh voasta oo kohe otsas jälle. Põlegid änam. Tuleva nädali oo jõulud ja siis oogid jälle üks rink pial. Alles olli joanibe.

Pühad oo kohe käe ja rahvas akkab liikuma. Tullasse ülemoalt kojo ja köiasse kaudu Muhut iseomasid voatamas. Kis põle viel pühadeks jõudn kingitusi ää varuda, siis üks kole ea võemalus oo ju soeta Muhu näputüöliste omatehtud asju. Kuni pühabeni välja võib iga päe kellu kümnest neljani minna ja uudista käsitüöselsi ruumi, sõnna, kus muedu olli Koek ja Moes, et misega näputüölised oo akkama soan ja neh, paramad asja kut muhulaste omatehtud moni oo, põle ju kuskilt võtta mitte.

Ja laupa oo spordiallis jõululaat koa. Kellu ühessast üheni. Nõnna, et soab viimsel minutil ikka jõuluvana kotid kohe kuhja täis. Kis tahtvad laadale kauplema minna, siis tuleks ennassid Annelile jälle kenaste kirja koa panna. Numbri pial 50 37 407.

Tuleva riede, kahekümne kahessanda õhta, oo spordiallis jälle voastalõpu pidu. Neh, sie pidu, kus soab palju tantsi ja kus näeb kõik nie muhulased äe, kedast muedu igapäe ei kohtagid. Sedakorda mängab tansimuusikad Sleepwalkers. Igaspuol pulmades vägagid kõrgest innatud pillimehed pidada olema. Ja ühisgümnaasiumi kabaree oo jälle kohal. Jälle uied näud ja jälle uus kava ja Salme mieste ansambel Sõstrad tulavad koa ja laulvad suri tulisema kenasid laulusid.

Pileti ind oo kolmtesn eurut ja kohjad tuleks ühna kohe aegsaste kindi panna. Ikka jälle oo taris Annelile elista. Pidu akkab pihta kellu ühessast ja uksed tihasse lahti kellu kahessast.

Ja laupa, siis kahekümne ühessanda õhta, siis otsige kottu kapist üles kõege näotumad villvatid, mis üldse juhtuvad kodu olemas olema, aage nie üle abude ja pange paarutes Samsara kohvikusse. Sial pietse ühte uhked pidu. Nimeks oo “Koledate kampsikute õhtu”. Kellu kahessast akkab pihta ja kolm eurut küsitse pileti iest. Ja selle kolme euru iest pakutse kohe ühna masu viite isevärki kuolitust koa. Igaüks nõuke kümmekonna minutid pitk. Ja muusikad soab kuulata ja valitse välja sie koa, et mõuke sie kõege näotum vatt oo, midast selle õhta nähe soab. Omad pätid või sokid tuleks koa seltsi võtta, et ep piaks tuas pasaste soabastega rinki tallama. Ja kis oo nie isevärki ja irmus põnevad kuolitused selle õhta sial kõik ää kuulan, nie soavad omale tunnistused koa. Aga misasja sial õpetatse? Ma ütle siikohtas küll, et ma uurisi, aga kis ep viisi ise enne välja selgita, siis seda param. Minge aga sõnna ja suate tiada.

Kenasid munukseid pühasid siis!

Print Friendly, PDF & Email